Ümumi pedaqogika

 20170208_124130_resized_1

Ümumi pedaqogika kafedrası

Ümumi pedaqogika kafedrası 1948-ci ildən fəaliyyət göstərir. Kafedra əsasən pedaqogika, pedaqogika tarixi və metodologiyası, xalq pedaqogikası, xüsusi pedaqogika fənlərini əhatə etmişdir.

Kafedranın elmi-təşkilatı strukturu

 1. Tağıyev Ş.T. – kafedra müdiri, p.e.d., professor.
 2. Apoyev B.F. – pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 3. Hacıyeva K.H. – pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru , dosent
 4. Məmmədova G. R. – pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru

Baş müəllimlər: Allahverdiyeva A., Məmmədova Ü., Pirverdiyeva G., Hüseynova S., Nağıyeva L., Abbasova B., Fəttahova X., Məmmə­do­va A., Məmmədov K.,

Müəllimlər: Cəlilova İ., Nəbiyeva T. Məhərrəmova s.

Kafedranın 7 tədris-köməkçi heyəti var.

Kafedranın əməkdaşlarının siyahısı

 Professor-müəllim heyəti

 1.  Tağıyev Şahin Tağı oğlu – kaf.müd, prof.
 2. Apoyev Bayram Fəti oğlu – dos.
 3. Hacıyeva Kəmalə Həbib qızı – dos.
 4. Allahverdiyeva AfinaBəhrəm qızı – dos.
 5. Məmmədova Ülkər Məmməd qızı – b/m
 6. Məmmədova Günel Ramiz qızı – Ped.üzrə fəl.dok
 7. Pirverdiyeva Göyçək İsfəndiyar qızı – b/m
 8. Hüseynova Sevda Rəşid qızı – b/m
 9. Nağıyeva Lamiyə Nizami qızı – b/m
 10. Abbasova Bəsirə Heydər qızı – b/m
 11. Məmmədov Kəmaləddin Kamil oğlu – b/m
 12. Məmmədova Aytən Rafət qızı – b/m
 13. Fəttahova Xalidə Nəriman qızı – b/m
 14. Cəlilova İlahə Cəlil qızı – müəl.
 15. Həsənova Təhminə Ələmdar qızı – müəl.
 16. Məhərrəmova Səadət Hüseyn qızı – müəl.
 17. Kərimova Hürü Qüdrət qızı – müəl.

Kafedrada hər il tələbə elmi cəmiyyətinin xətti ilə professor müəllim heyəti 1 və ya 2 tələbənin elmi məqaləsinə rəhbərlik edir. Ümumi pedaqogika kafedrasının professor-müəllim heyəti hər il plana uyğun olaraq elmi-tədqiqat işlərini yerinə yetirir. Ümumi pedaqogika kafedrasında həmçinin elmi-pedaqoji kadrların hazırlanması istiqamətində xeyli işlər görülür.