Ümumi pedaqogika

Ümumi pedaqogika kafedrası

Ümumi pedaqogika kafedrası 1948-ci ildən fəaliyyət göstərir. Kafedra əsasən pedaqogika, pedaqogika tarixi və metodologiyası, xalq pedaqogikası, xüsusi pedaqogika fənlərini əhatə etmişdir.

Kafedranın əməkdaşlarının siyahısı

 Professor-müəllim heyətiı:

 1.  Tağıyev Şahin Tağı oğlu – kaf.müd, prof.
 2. Apoyev Bayram Fəti oğlu – dos.
 3. Məmmədova Günel Ramiz qızı – dos.
 4. Eminli Tovuz Bəxtiyar qızı – ped. üzrə elm.dok.
 5. Nağıyeva Lamiyə Nizami qızı – b/m. ped.üzrə fəlsəfə dok.
 6. Nəbiyeva Təhminə Ələmdar qızı – b/m, ped.üzrə fəlsəfə dok.
 7. Allahverdiyeva Afina Bəhrəm qızı – b/m.
 8. Məmmədova Ülkər Məmməd qızı – b/m
 9. Fəttahova Xalidə Nəriman qızı – b/m
 10. Abbasova Bəsirə Heydər qızı – b/m
 11. Pirverdiyeva Göyçək İspəndiyar qızı – b/m
 12. Məmmədov Kəmaləddin Kamil oğlu – b/m
 13. Məmmədova Aytən Rafət qızı – b/m
 14. Cəlilova İlahə Cəlil qızı – b/m.
 15. Kərimova Hürü Qüdrət qızı – müəl.
 16. Əliyeva Pərvanə Fizuli qızı – müəl.
 17. Əliyeva Tura Əli qızı – müəl.
 18. Hüseynova Sevda Rəşid qızı – müəl
 19. Talıbova Dilşad Xanverdi qızı – müəl.

Tədris-köməkçi heyəti:

 1. Kərimova Nahidə Məzahir qızı – kabinı müdiri
 2. Cəfərova Səadət
 3. Rüstəmova Sahilə
 4. Zeynalova Kəmalə İsfəndiyar qızı
 5. Əliyeva İlhamə Cümşüd qızı
 6. Pirməmmədova Brilyant

Kafedrada hər il tələbə elmi cəmiyyətinin xətti ilə professor müəllim heyəti 1 və ya 2 tələbənin elmi məqaləsinə rəhbərlik edir. Ümumi pedaqogika kafedrasının professor-müəllim heyəti hər il plana uyğun olaraq elmi-tədqiqat işlərini yerinə yetirir. Ümumi pedaqogika kafedrasında həmçinin elmi-pedaqoji kadrların hazırlanması istiqamətində xeyli işlər görülür.