Məmmədova Günel Ramiz qızı

Gunel Mammadova

Məmmədova Günel Ramiz qızı 11 iyun 1981-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

1998-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin “İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası ixtisasına qəbul olunmuş, 2002-ci ildə Universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

2006-cı ildə Gəncə Dövlət Universitetinin “Ümumi Pedaqogika” kafedrasında pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır. Hal-hazırda həmin kafedranının dosentidir.

2012-ci ildə “Şagirdlərin Azərbaycan dövlətçiliyinə sədaqət ruhunda tərbiyə olunması” mövzusunda dissertasiyasını müdafiə edərək, Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almışdır.

Bir sıra beynəlxalq konfrans və simpoziumların iştirakçısıdır.

2 qrifli nəşr olunmuş fənn proqramının, 1 metodik vəsait, 1 dərs vəsaiti, 20 elmi məqalənin müəllifidir.