Allahverdiyeva Afina Bəhram qızı 

Afina Allahverdiyeva

1956-cı ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. 1982-ci ildə Həsən bəy Zərdabi adına Pedaqoji İnstitutun “İbtidai təhsilin pedaqogikası və metokası” fakültəsinə daxil olmuş və 1987-ci ildə həmin fakültəni bitirmişdir. 1996-cı ildən Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutuna müəllim vəzifəsinə daxil olmuşam.1999-cu ildən indiyə qədər “Ümumi pedaqogika” kafedrasının baş müəllimidir.

1990-cı ildən ETPEİ-nun dissertantı qəbul edilmişəm. Mövzum    “Kiçik yaşlı məktəblilərin qənaətçilik tərbiyəsi üzrə işin sistemi”

Məqalələrim Bakıda, Gəncədə və Moskvada çap olunub.

19-Metodik tövsiyyə, tezis, məqalə və fənn proqramlarının müəllifiyəm.

Elmi-tədqiqat işim “Kiçik yaşlı məktəblilərin qənaətçillik tərbiyəsinin pedoqoji-psixoloji əsasları”. 2014.

Təlim prosesində kiçik məktəbyaşlı uşaqların qənaəçillik tərbiyəsinin imkan və yolları. 2015.

Azərbaycan Respublikası  Təhsil Nazirliyi vəsiqə: ia №013597 ixtisası üzrə tam ixtisas artırma kursu.

“Sosial hüquqların araşdırılması” ictimai Birliyi

“Azərbaycanda inklüziv təhsilin tədbiqi problemləri və onların aradan qaldırılması yolları” mövzusunda Elmi-praktiv konfransın materialları Bakı 2014-məqaləmlə çıxış etmişəm və konfransın sertifikatını almışam. YAP-ın üzvüyəm.