Fəttahova Xalidə Nəriman qızı

Xalida Fattahova

1957-ci il Yanvarın 1-də Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. 4№li məktəbdə təhsil almış və həmin məktəbi bitirmişdir. 1985-ci ildə GDU-nun ibtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası ixtisasına daxil olmuş, 1990-cı ildə həmin fakültəni

bitirmişdir. Həmin ildən 38 №li məktəbə müəllim təyin olunmuşdur. 2003-cü ildən GDU-nun Ümumi pedaqogika kafedrasında müəllim işləyir. Hazırda həmin kafedrada baş müəllim vəzifəsində çalışır.

 

5 elmi məqaləsi var:

  1. Sinifdənxaric tədbirlərdə ekoloji tərbiyə. GDU, elmi xəbərlər məcmuəsi, 2005.
  2. Şagirdlərdə öz qüvvəsinə inamsızlığın aradan qaldırılması haqqında. AKTA. Elmi əsərlər, 2006
  3. Sinifdənxaric tərbiyə işlərində şagirdlərin iqtisadi tərbiyəsi və təhsilinin inkişaf etdirilməsi. BSU, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, 2009.
  4. Tərbiyənin mahiyyəti, məzmunu və məqsədi mövzusunun tədrisində xalq pedaqogikası nümunələrindən istifadə BSU, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, 2011.
  5. İqtisadi tərbiyənin pedaqoji-psixoloji əsaslarına dair. GDU, elmi xəbərlər məcmuəsi, 2013.