Elmi şura

       GDU-nun Pedaqoji fakültəsinə ümumi rəhbərlik seçkili orqan – dekanın başçılıq etdiyi fakültə Elmi Şurası tərəfindən həyata keçirilir. Fakültə Elmi Şurası rektorluğun əmrinə əsasən 3 il müddətinə seçilir. Fakültə Elmi Şurasının tərkibi tutduqları vəzifələrinə görə dekan müavinləri, fakültənin tərkibindəki bütün kafedraların müdirləri, müəllim və tələbə həmkarlar təşkilitanın nümayəndələri, fakültə Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri daxil olurlar. Elmi Şuranın digər üzvləri fakültənin professor-müəllim heyətinin ümumi sayının 20%-dən çox olmamaqla rektor və ya prorektorun iştirakı ilə professor-müəllim heyətinin ümumi iclasında gizli səsvermə yolu ilə seçilir. Hazırda fakültə elmi şurasının tərkibi aşağıdakı kimidir:

   ŞURA  ÜZVLƏRİ:

 1. Dos. Apoyev Bayram Fəti oğlu-sədr.
 2. B/m. Haqverdiyev İlqar Arif oğlu- katib
 3. Prof. Qurbanəliyeva Sevda Firuddin qızı -üzv
 4. Prof. Tağıyev Şahin Tağı oğlu -üzv.
 5. Dos. Quliyev Allahverdi İsgəndər oğlu – üzv.
 6. Dos. Cavadova Zümrüd Soltan qızı   –üzv
 7. B/m. Ağayev İlham Mansur oğlu – üzv
 8. Dos. Bayramova Ziyafət Vilayət qızı -üzv.
 9. Dos. Babayeva Nübubət İsax qızı – üzv
 10. Dos. Quliyev Asif  Musa  oğlu – üzv
 11. B/m. Babayeva Alvina Davud qızı -üzv
 12. B/m. Seyfullayeva  Nüşabə  Nəriman qızı –üzv
 13. B/m. Nağıyeva Lamiyə Nizami qızı -üzv
 14. B/m. Qocayev Vaqif  Cahangir oğlu – üzv
 15. B/m. Cabbarova Telli Rəhim qızı –üzv
 16. B/m. Həsənova Leyla Ağa qızı
 17. B/m. Məmmədova  Mahnur  Qafar qızı –üzv
 18. B/m. Yusibov Anar  İdris oğlu –üzv
 19. B/m. Priverdiyeva Göyçək İsfəndiyar qızı- üzv
 20. Əliyeva Jalə  Süleyman qızı -üzv

Elmi Şuranın iclasları