Elmi şura

       GDU-nun Pedaqoji fakültəsinə ümumi rəhbərlik seçkili orqan – dekanın başçılıq etdiyi fakültə Elmi Şurası tərəfindən həyata keçirilir. Fakültə Elmi Şurası rektorluğun əmrinə əsasən 3 il müddətinə seçilir. Fakültə Elmi Şurasının tərkibi tutduqları vəzifələrinə görə dekan müavinləri, fakültənin tərkibindəki bütün kafedraların müdirləri, müəllim və tələbə həmkarlar təşkilitanın nümayəndələri, fakültə Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri daxil olurlar. Elmi Şuranın digər üzvləri fakültənin professor-müəllim heyətinin ümumi sayının 20%-dən çox olmamaqla rektor və ya prorektorun iştirakı ilə professor-müəllim heyətinin ümumi iclasında gizli səsvermə yolu ilə seçilir. Hazırda fakültə elmi şurasının tərkibi aşağıdakı kimidir:

   ŞURA  ÜZVLƏRİ:

 1. Dos. Apoyev Bayram Fəti oğlu-sədr.
 2. D/müav. Haqverdiyev İlqar Arif oğlu- katib
 3. Prof. Qurbanəliyeva Sevda Firuddin qızı -üzv
 4. Prof. Tağıyev Şahin Tağı oğlu -üzv.
 5. Dos. Quliyev Allahverdi İsgəndər oğlu – üzv.
 6. Dos. Cavadova Zümrüd Soltan qızı   – üzv
 7. B/m Qazaxova Şahnaz Xəlilhacı qızı – üzv
 8. D.müav. Rəhimova Mirvari Miri qızı – üzv
 9. Dos. Babayeva Nübubət İsax qızı – üzv
 10. B/m Seyfullayeva Nüşabə Nəriman qızı – üzv
 11. B/m. Babayeva Alvina Davud qızı -üzv
 12. B/m. Nağıyeva Lamiyə Nizami qızı -üzv
 13. B/m. Qocayev Vaqif  Cahangir oğlu – üzv
 14. B/m. Cabbarova Telli Rəhim qızı –üzv
 15. B/m. Həsənova Leyla Ağa qızı
 16. B/m Nəsibova Saidə Nazim qızı – üzv
 17. B/m. Priverdiyeva Göyçək İsfəndiyar qızı – üzv
 18. B/m.  Şahverdiyeva Səbinə Zahid qızı – üzv
 19. B/m. Rzayeva Mətanət Əlihüseyn qızı – üzv
 20. Zamanova Türkan Anar qızı – üzv

Elmi Şuranın iclasları