Məmmədova Aytən Rafət qızı

Aytan Mammadova

1980-ci il iyulun 15-də Gəncə şəhərində doğulmuşdu.2001-ci ildə  Gəncə Dövlət Universitetinin İbtidai təhsilin pedaqogikası və  metodikası  fakultəsini,2003-cü ildə  həmin  universitetin  Pedaqogikanın tarixi və nəzəriyyəsi ixtisası üzrə magistraturasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

2003-cü ildən 2009-cu ilə qədər Ümumi pedaqogika kafedrasında müəllim, 2009-cu ildən hazıra kimi baş müəllim vəzifəsində çalışır.

1.”Ətraf aləmlə tanışlıq və təbiətşünaslıq dərslərində şagirdlərin qənaətçillik tərbiyəsi”-Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri.Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi.Bakı-2009.

2.”Dərsin quruluşu haqqında mülahizələr”-Humanitar elmlərin öyrənilməsinin  aktual problemləri.Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi.Bakı-2010.

3.”Şagirdlərdə vətəndaşlıq keyfiyyətinin tərbiyə edilməsində məktəb,ailə və ictimaiyyətin birgə işi”-GDU-nin elmi əsərləri 2011.

4.”Kiçik məktəbyaşlı şagirdlərin hərtərəfli inkişafında təlim-tərbiyə işində milli xüsusiyyətlərin nəzərə almağın zəruriliyi”-GDU-nin  elmi əsərləri 2012.

Ailəlidir.2 övladı var.