Nəbiyeva Təhminə Ələmdar qızı

Nəbiyeva Təhminə  Ələmdar qızı 06.05.1981-ci ildə anadan olmuşdur. 2002-ci il AMİ-nin Gəncə filialının “İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası” ixtisasının bakalavriat təhsil pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş, həmin ildə GDU-nun “İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası” ixtisası üzrə magistratura təhsil pilləsinə daxil olmuş və 2004-cü ildə həmin ixtisası da fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

T.Ə.Nəbiyeva 05.11.2008-ci ildən Ümumi pedaqogika kafedrasında baş laborant, 17.09.2012-ci ildən isə müəllim kimi fəaliyyət göstərir.

T.Ə.Nəbiyeva 2011-ci ildə 5804.01 – Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi” ixtisası üzrə universitetin qiyabi doktoranturasına daxil olmuş, vaxtından əvvəl dissertasiya işini tamamlamışdır. Onun pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Kiçik yaşlı məktəblilərdə milli qürur hissinin formalaşdırılmasında məktəb və ailənin əlbir işi” adlı dissertasiya işi uyğun kafedrada müzakirə edilərək müdafiəyə təqdim edilmişdir.

Bir sıra beynəlxalq konfrans, konqres və simpoziumların iştrakçısıdır. 40-a yaxın elmi əsərin, 4 qrifli nəşir olunmuş fənn proqramının müəllifidir, UNİSEF və Təhsil İnstitutunun təlimçisidir.

E-mail: tahmina_nabiyeva@mail.ru

Tel:+9940507636366