“Psixoanalizdə hipnoz və fərqin problemləri” mövzusunda açıq dərs keçirildi

25.11.2022-ci il tarixində Psixologiya kafedrasının baş müəllimi Pərvanə MəmmədovanınTSPX III kursunda Psixoanaliz fənninin “Psixoanalizdə hipnoz və fərqin problemləri” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Dərsdə dekan müavini İ.Haqverdiyev, Psixologiya kafedrasının müdüri dos.Z.Cavadova, dos.Z.Nəsrullayeva, b/m İ.Məmmədov, b/m A.Babayeva, müəl. H.Verdiyeva, b/lab S.Qurbanova iştak etdilər.

“Fövqalədə halların nəticələrinin aradan qaldırılması, bərpa işlərinin növləri, mərhələləri. Cəlb olunan qüvvə və vasitələr” mövzusunda açıq dərs keçirildi

24.11.2022-ci il tarixdə Pedaqoji fakültənin “Fiziki tərbiyə, çağırışaqədərki hazırlıq və mülki müdafiə” kafedrasının müəllimi Ələkbərova Zülfiyyə Bəxtiyar qızının Mülki müdafiə fənnindən “Məşqçilik” ixtisasının I kursunda açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə Pedaqoji fakültənin dekanı dos. Z.Hüseynzadə, KTM-ın nümayəndəsi Şirinova Leyla, kafedra müdiri dos.N.Nəbiyev, kafedranın b/m F.Hüseynov, müəl. N.Babayeva və müəl. S.Əmiraslanova istrak etdilər. Açıq dərsin mövzusu

Daha ətraflı

“Azərbaycan mədəniyyətində və incəsənətində multikulturalizm” mövzusunda açıq dərs keçirilmişdir

23 noyabr 2022-ci il tarixdə müəllim Sədrəddin Əliyevin Musiqi müəllimliyi ixtisasının III kursunda “Multikulturalizmə giriş” fənnində “Azərbaycan mədəniyyətində və incəsənətində multikulturalizm” mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir. Dərsdə kafedra müdiri Cavid Bağırzadə, baş müəllim Azim Mahmudov , müəllim Aytən İsayeva , müəllim Şəhriyar Quliyev iştrak etmişdilər.

“PSİXOLOGİYA” İXTİSASININ TƏLƏBƏLƏRİ GƏNCƏ SOS UŞAQ KƏNDİNDƏ PRAKTİK-SEMİNAR MƏŞĞƏLƏSİNDƏ

 Gəncə Dövlət Universiteti ilə SOS Uşaq Kəndi arasında bağlanmış ikitərəfli əməkdaşlıq müqaviləsinə əsasən praktik-seminar məşğələlər uğurla davam etdirilir. Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyinin tövsiyyələrinə əsasən I və III kurs tələbələri ali məktəbdə aldıqları nəzəri bilikləri möhkəmləndirmək və sonrakı fəaliyyətlərində tətbiq etmək məqsədilə mütəmadi olaraq Gəncə SOS Uşaq Kəndində praktik-seminar dərslər təşkil olunur. Növbəti “Psixi sağlamlıq” mövzusunda

Daha ətraflı

“Əsas musiqi aləti-3” fənnindən “Etüd və pyeslər üzərində iş” mövzusunda açıq dərs

16 noyabr 2022-ci il taixində “Musiqi fənləri” kfedrasının baş müəllimi Mehriban Şövkət qızı Hacıyevanın “Əsas musiqi aləti-3” fənnindən “Etüd və pyeslər üzərində iş” mövzusunda Pedaqoji fakültənin “Musiqi müəllimliyi” ixtisası üzrə II kurs tələbəsi Zeynəb Mehdi qızı Kərimli ilə fərdi məşğələ şəklində keçirdiyi açıq dərsi dinlənilmişdir.

“Cərimə topunun alınması” mövzusunda açıq dərs keçirilmişdir

04.11.2022-ci il tarixdə Bədən tərbiyəsi və idman kafedrasının b/m Amaliya Məmmədova “Məşqçilik” ixtisasının III2 kursunda Basketbol fənnindən “Cərimə topunun alınması” mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir. Dərsdə tədrisə nəzarət komissiyasının üzvü dos.Yahya Namazov , dekan müavini İlqar Haqverdiyev, İdman kafedrasının b/m Mətanət Rzayeva, b/m Ayət Rüstəmzadə, b/m İlham Ağayev, b/m Sədaqət Bəylərova, müəl. Elnarə Hüseynova, lab. Sevinc

Daha ətraflı

“İri həcmli əsər və pyeslər üzərində iş” mövzusunda açıq dərs dinlənilmişdir

02 noyabr 2022-ci il tarixində “Musiqi fənləri” kafedrasının müəllimi Əli Sahib oğlu Əliyevin “Əsas musiqi aləti-1” fənnindən “İri həcmli əsər və pyeslər üzərində iş” mövzusunda Pedaqoji fakültənin “Musiqi müəllimliyi” ixtisası üzrə I kurs tələbəsi Rafiq Ramil oğlu Hüseynov ilə fərdi məşğələ şəklində keçirdyi açıq dərsi dinlənilmişdir.