Kafedralar

942732_164865693680156_1968060083_n

  1. Ümumi pedaqogika ( kaf.müd.prof. Ş. Tağıyev)
  2. Pedaqogika və təhsilin əsasları (kaf.müd.dos. A. Quliyev)
  3. Psixologiya (kaf.müd.dos. Z. Cavadova )
  4. Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq və mülki müdafiə ( kaf.müd.prof. Ə. Məmmədov)
  5. Bədən tərbiyəsi və idman ( kaf.müd. b\m İ. Ağayev )
  6. Musiqi fənləri ( kaf.müd.prof. S. Qurbanəliyeva )