Baş müəllim Abbasova Bəsirə Heydər qızı

Basira Abbasova

Mən Abbasova Bəsirə Heydər qızı 1970-ci il 3 noyabr Gəncə şəhərində anadan olmuşam. 1977-ci ildə N.Nərimanova adına 25 saylı orta məktəbə daxil olmuşam.1987-ci ildə H. Zərdabi adına GDPİ-nun İbtidai təhsil pedaqogikası və metodikası fakultəsinə daxil olub, 1991-ci ildə orani fərqlənmə diplomu ilə bitirmişəm. 1991- ci ildə ARTN əmrinə əsasən pedaqogika kafedrasına laborant vezifesinə təyin edilmişəm. 1992-ci ildən baş laborant, 1995-ci ildən müəllim, 2007-ci ildən baş müəllim vəzifəsində işləyirəm.

Çap olunmuş elmi məqalələrinin siyahısı.

1.”Ekoloji tərbiyə dövrümüzün aktual problemidir.” AKTA, Akademiyanın elmi əsərlərı – Gəncə, 2006.

  1. “Влияние атмосферы семейной жизни на формирование личности.”Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası-xəbərlər məcmuəsi. Gəncə, 2006.
  2. “Kiçik yaşlı məktəblilərdə vətənpərvərlik tərbiyəsi.”GDU,Elmi xəbərlər, Gəncə – 2007.

4.” Fəzada səmtləşdirmə məkan təsəvvürlərinin yaradılmasında başlıca vasitədır.” Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi –  Bakı, 2007.

  1. ” Основные особенности и требования педагогической деятельности.”GDU, Elmi xəbərlər – Gəncə, 2010.
  2. ” Семейное воспитание на пороге третьего тысячелетия.”GDU, Elmi xəbərlər – Gəncə, 2012.