Testlər

2 MAY 2021-Cİ İLİN  İMTAHANLARININ TEST TAPŞIRIQLARI

Bədən tərbiyəsi və idman ixtisası

I kurs

II kurs

III kurs

Fiziki tərbiyə və ÇQH ixtisası

I kurs

II kurs

III kurs

İbtidai sinif müəllimliyi ixtisası

I kurs

II kurs

III kurs

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə ixtisası

I kurs

II kurs

III kurs

Məşqçilik ixtisası

I kurs

Musiqi müəllimliyi ixtisası

I kurs

Psixologiya ixtisası

I kurs

II kurs

III kurs

TSPX ixtisası

I kurs

II kurs

III kurs