Cəlilova İlahə Cəlil qızı

Ilaha Calilova

1981-ci il martın 8-də Gəncə şəhərində anadan olub. 1997-2001-ci illərdə  GDU- nun İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası fakültəsində təhsil  alıb və fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 2001-2003-cü illərdə GDU-da Pedaqogika  nəzəriyyəsi  və tarixi ixtisası üzrə magistr təhsili alıb. 2003-cü idən Ümumi  Pedaqpgika  kafedrasında müəllim işləyir.

1.”Məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində uşaqların  müstəqil işlərinin  təşkili  xüsusiyyətləri”    “ Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri”     Bakı   2005    N:5

 

  1. “Hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsində  nikbinlik prinsipi”   “ Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri”    Bakı   2005    N:5