Humanitar məsələlər üzrə dekan müavini

Rəhimova Mirvari Miri qızı

1974-cü ildə Gəncə şəhərində anadan olmuş, 1981-1991 cı illərdə Gəncə şəhərindəki 1 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır. 1994-cü ildə H.Zərdabi adına Gəncə Dövət Pedaqoji İnstititunun “Pedaqogika və psixologiya” fakültəsinin “Pedaqogika və psixologiya”  ixtisasına daxil olmuş, 1998-ci  ildə həmin institutu fərqlənmə  diploma ilə  bitirmışdır. Eləcədə 2001-ci ildə  Gəncə Dövlət Universitetinin Magistratura şöbəsinin“Pedaqogika tarixi və nəzəriyyəsi” ixtisasına daxil olmuş, 2004-cü ildə magistr pilləsini  fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2014-cu ildən universitetin Psixologiya kafedrasında müəllim kimi fəaliyyət göstərir.  2020-ci ildən Pedaqoji fakültənin Humanitar məsələlər üzrə dekan müavini təyin edilmişdir.Xeyli sayda elmi məqalələrin müəllifidir.