Kateqoriya Arxivləri: Professor-müəllim heyəti Musiqi fənnləri

Qurbanəliyeva Sevda Firudin qızı

Qurbanəliyeva Sevda Firudin qızı Gəncə Dövlət Universitetinin “Musiqi fənləri” kafedrasının müdiri, sənətşünaslıq elmləri doktoru, professor Qurbanəliyeva Sevda Firuddin qızı 1960-cı il noyabrın 13-də Azərbaycan Respublikası Gəncə (Kirovabad) şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Azərbaycanlıdır. 1967-ci ildə Gəncə şəhər M.Qorki adına 1 saylı orta məktəbin rus dili bölməsinin birinci sinfinə, 1968-ci ildə Gəncə şəhər 1 saylı uşaq […]

Davamı

ABBASOVA SVETLANA CƏLAL QIZI

ABBASOVA SVETLANA CƏLAL QIZI Kafedranın müəllimi – Abbasova Svetlana Cəlal qızı 1947-ci il yanvar ayının 08-də Gəncə şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Azərbaycanlıdır. 1954-1963- cü illərdə M.Qorki adına 1 saylı orta məktəbdə, həmçinin 1956-1963-cü illərdə 1 saylı uşaq musiqi məktəbinin fortepiano sinfində təhsil almışdır. 1963-1967-ci illərdə Q.Hüseynli ad. Kirovabad Orta İxtisas Musiqi məktəbinin (indiki: Gəncə […]

Davamı

ABDULLAYEVA ALƏMZƏR XANLAR QIZI

Kafedranın müəllimi – Abdullayeva Aləmzər Xanlar qızı 12 oktyabr 1955-ci ildə Azərbaycan Respublikası Kirovabad (Gəncə) şəhərində anadan olmuşdur. Azərbaycanlıdır. 1963-cü ildə N.K.Krupskaya adına 4 saylı ümumtəhsil orta məktəbin 1-ci sinfinə daxil olmuş,1972-ci ildə həmin məktəbin səkkizinci sinfini bitirmişdir. 1967-1972-ci illərdə 1 saylı uşaq musiqi məktəbinin fortepiano şöbəsində təhsil almışdır. 1972-ci ildə Q.Hüseynli adına Kirovabad orta […]

Davamı

HACIYEVA MEHRİBAN ŞÖVKƏT QIZI

HACIYEVA MEHRİBAN ŞÖVKƏT QIZI Kafedranın baş müəllimi – Hacıyeva Mehriban Şövkət qızı 1971-ci il yanvar ayının 22-də Gəncə şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Azərbaycanlıdır. 1978-ci ildə Gənə şəhəri C.Cabbarlı adına 6 saylı orta məktəbin birinci sinifinə daxil olmuş, 1986-cı ildə həmin məktəbin səkkizinci sinifini bitirərək Q.Hüseynli adına Gəncə Musiqi Kollecinin “Fortepiano” şöbəsinə daxil olmuşdur. 1990-cı […]

Davamı

HAQVERDİYEVA NƏRGİZ ƏLİ QIZI

HAQVERDİYEVA NƏRGİZ ƏLİ QIZI Kafedranın baş müəllimi – Haqverdiyeva Nərgiz Əli qızı 1968-ci il iyun ayının 29-da Qazaxıstan Respublikasının Alma-Ata şəhərində anadan olmuşdur. Azərbaycanlıdır. 1975-ci ildə Alma-Ata şəhəri A.S.Puşkin adına 7 saylı ümumtəhsil orta məktəbin birinci sinfinə daxil olub, 1976-cı ildə yaşayış yerini dəyişərərk Gəncə şəhərinə köçmüş, təhsilini Gəncə şəhər 30 saylı orta məktəbdə davam […]

Davamı

HƏSƏNOVA SƏİDƏ ZAHİD QIZI

HƏSƏNOVA SƏİDƏ ZAHİD QIZI Kafedranın baş müəllimi – Həsənova Səidə Zahid qızı 1974-cü il sentyabr ayının 23-də Gəncə şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Azərbaycanlıdır. 1981-ci ildə K.Uşinski adına 29 saylı ümumtəhsil orta məktəbinin birinci sinfinə daxil olub, 1991-ci ildə onuncu sinfi bitirmişdir. 1981-1988-ci illərdə 2 saylı uşaq musiqi məktəbində fortepiano sinfində təhsil almış, həmin məktəbi […]

Davamı

MƏMMƏDOVA QƏSİRƏ TOFİQ QIZI

MƏMMƏDOVA QƏSİRƏ TOFİQ QIZI Kafedranın baş müəllimi – Məmmədova Qəsirə Tofiq qızı 1964-cü il iyul ayının           15-də  Gəncə şəhərində ziyalı ailəsində  anadan olmuşdur. Azərbaycanlıdır. 1971-ci  ildə  Gəncə şəhər  M.Ə.Sabir  adına  5  saylı  ümumtəhsil  məktəbinin birinci  sinfinə daxil  olub, 1979-cu  ildə həmin məktəbin səkkizinci sinfini bitirmişdir.  1974-1979-cu illərdə Gəncə şəhər 1 saylı Uşaq musiqi məktəbinin fortepiano […]

Davamı

MƏMMƏDOVA ZEMFİRA HÜSEYN QIZI

Kafedranın 0,5 ştat üzrə müəllimi – Məmmədova Zemfira Hüseyn qızı 10 oktyabr 1943-cü ildə Gəncə (Kirovabad) şəhərində anadan olmuşdur. Azərbaycanlıdır. 1950-ci ildə Gəncə şəhər 4 saylı orta ümumtəhsil məktəbinə daxil olmuş, 1959-cu ildə həmin məktəbi bitirimişdir. 1959-cu ildə Q.Hüseynli adına Musiqi məktəbinin “Xor dirijorluğu” fakültəsinə daxil olmuş və 1963-cü ildə həmin məktəbi bitirmişdir. 1963-cü ildə […]

Davamı

MƏMMƏDOVA RƏŞİDƏ HAMLET QIZI

MƏMMƏDOVA RƏŞİDƏ HAMLET QIZI Kafedranın baş müəllimi – Məmmədova Rəşidə Hamlet qızı 1968-ci il avqust ayının 1-də Naxçıvan şəhərində  ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Azərbaycanlıdır. 1975-ci ildə Naxçıvan şəhəri A.S.Puşkin adına 3 saylı orta məktəbin  (rus bölməsi ) və Naxçıvan şəhəri Məmməd Məmmədov adına 1 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin fortepiano şöbəsinin birinci sinfinə daxil olmuşdur. 1982-ci […]

Davamı

MƏHƏRRƏMOVA GÜLTƏKİN SABİR QIZI

MƏHƏRRƏMOVA GÜLTƏKİN SABİR QIZI Kafedranın baş müəllimi – Məhərrəmova Gültəkin Sabir qızı 1964-cü il iyun ayının 24-də Gəncə şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Azərbaycanlıdır. 1971-1979-cu illərdə orta təhsilini Gəncə şəhər M.Füzuli adına 22 saylı ümumtəhsil məktəbində almışdır. 1972-1979-cu illərdə Gəncə şəhər 5 saylı Uşaq musiqi məktəbinin fortepiano sinfində təhsil almışdır. 1979-cu ildə Q.Hüseynli adına Kirovabad […]

Davamı