“Musiqi nitqinin quruluşu. Musiqi formaları. Uşaq mahnılarının musiqi formasının təyini”  mövzusunda açıq dərs dinlənilmişdir

10 may 2023-cü il tarixində “Musiqi fənləri” kafedrasının   baş müəllimi Nüşabə Nəriman qızı Seyfullayevanın “İbtidai siniflərdə musiqi və onun tədrisi metodikası” fənnindən “Musiqi nitqinin quruluşu. Musiqi formaları. Uşaq mahnılarının musiqi formasının təyini”  mövzusunda  pedaqoji fakültənin “İbtidai sinif müəllimliyi” ixtisası üzrə III kurs tələbələri ilə praktik məşğələ şəklində keçirdiyi açıq dərsi dinlənilmişdir.