“Təfəkkür və təxəyyülün psixologiyası” mövzusunda açıq dərs keçirildi

17.03.2023-cü il tarixindəPsixologiya kafedrasının b/m Arzu Bağırzadənin İbtidai sinif müəllimliyi ixtisasının I kursunda Psixologiya fənnindən “Təfəkkür və təxəyyülün psixologiyası” mövzusunda açıd dərsi keçirildi. Dərsdə dekan müavini İ.Haqverdiyev, kafedra müdiri dos. Z.Cavadova, b/m. P.Məmmədova, b/lab. A.Mirzəyeva və lab. Y.Abbasova iştrak etmişdilər.