“Şəxsiyyətin psixologiyası” mövzusunda açıq dərs keçirildi

16.03.2023-cü il tarixində Psixologiya kafedrasının b/m İlham Məmmədovun TSPX ixtisasının I kursunda Psixologiyanın əsasları fənnindən “Şəxsiyyətin psixologiyası” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Dərsdə dekan müavini İ.Haqverdiyev, kafedra müdiri dos. Z.Cavadova, b/m A.Babayeva, b/lab. A.Mirzəyeva və lab. Y.Abbasova iştrak etdilər.