“Psixi inkişafda qeridə qalmanın diaqnostikası” mövzusunda açıq dərs keçirildi

20.10.2022-ci il tarixdə Psixologiya kafedrasının müəllimi Zülalə Xəlilovanın TSPX ixtisasının IV kursunda “Psixodiaqnostika və psikonsultasiya” fənnindən “Psixi inkişafda qeridə qalmanın diaqnostikası” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Dərsdə dekan müavini İ.Haqverdiyev, Psixologiya kafedrasının müdiri dos. Z.Cavadova, b/m A.Babayeva, b/m S.Şahverdiyev, b/m A.Bağırzadə, müəl. E.İsayeva iştar etmişdilər.