“Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda əmək, estetik, ekoloji tərbyəsinin istiqamətləri” mövzusunda açıq dərs keçirildi

12.04.2022-ciildə Təhsilin pedaqogikası və metodikası kafedrasının b/m Əsmər Şərifovanın “Məktəbəqədər təhsil” ixtisasının I kursunda Məktəbəqədər təhsil fənni üzrə “Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda əmək, estetik, ekoloji tərbyəsinin istiqamətləri” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. müəlllimə dərsi slayddan və hazırladığı əyani vəsaitlərlə keçdi. Dərsdə kafedra müdiri dos. A.Quliyev, dos.N.Babayeva, dos.S.Bayramova, A.Şərifova və operator E.Məmmədova iştrak etdilər.