“Kiçikyaşlı məktəblilərin musiqili-ritmik tərbiyəsi. Uşaq musiqi alətlərində ifaçılıq üsulları” mövzusunda açıq dərs dinlənildi

“Musiqi fənləri” kafedrasında 16 noyabr 2021-ci il tarixində kafedranın baş müəllimi Səidə Həsənovanın “Musiqinin tədrisi metodikası-1” fənnindən “Kiçikyaşlı məktəblilərin musiqili-ritmik tərbiyəsi. Uşaq musiqi alətlərində ifaçılıq üsulları” mövzusunda “Musiqi müəllimliyi” ixtisası üzrə pedaqoji fakültənin III kurs tələbələri ilə seminar şəklində açıq dərsi dinlənilmişdir.