“Psixoloji korreksiyanın əsas istiqamətləri” mövzusunda açıq dərs keçirildi

17.05.2023-cü il tarixdə Psixologiya kafedrasının baş müəllimi Məmmədova Pərvanə İlyaz qızının TSPX ixtisasının II kursunda Təhsildə sosial psixoloji xidmət və psixoloji praktikum fənnindən “Psixoloji korreksiyanın əsas istiqamətləri” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Dərsdə dekan dos.Z.Hüseynzadə, dekan müavini İ.Haqverdiyev, metodist M.Binnətova, kafedra müdiri dos. Z.Cavadova, dos. Z.Nəsrullayeva, p.ü.f.d. b/m T.Cəlilova, b/m A.Babayeva, b/m L.Həsənova, müəl. H.Verdiyeva, müəl. A.İsgəndərova iştrak etmişdilər.