Pedaqoji fakültədə dərslər

Tədris proseslərində nəzarət etmək üçün rektorun baş müşaviri dos. A.Cavadov və dekan dos. Z.Hüseynzadə dərslərdə iştrak edirlər.