“Dərketmənin müxtəlif üsulları” mövzusunda nümunəvi dərs keçirildi

12.04.2023-cü il tarixdə Təhsilin pedaqogikası və metodikası kafedrasının b/m Günay Kazımovanın Təhsildə Sosial psixoloji xidmət ixtisasının III kursunda “Təhsilin əsasları” fənni üzrə “Dərketmənin müxtəlif üsulları” mövzusunda nümunəvi dərsi keçirildi. Dərsdə dekan müavini dos. Z.Hüseynzadə, kafedra müdiri dos. A.Quliyev, dekan müavini b/m İ.Haqverdiyev, kab.müdiri.A.Həsənova, b/m A.Əliyevca, müəl. Z.Ələkbərova.