“Riyazi və statistik metodlar” fənnindən aralıq imtahanı