“İbtidai siniflərdə riyaziyyat və OTM-3” fənnindən yoxlama imtahanı

“İbtidai sinif müəllimliyi” ixtisasının II2 qrup tələbələri “İbtidai siniflərdə riyaziyyat və OTM-3” fənnindən yoxlama imtahanında iştrak edirlər.