“Eşitmə sistemində qüsur olan uşaqlar (Surdopsixologiya)” mövzusunda açıq dərs keçirildi

30.03.2023-c ü il tarixdə Psixologiya kafedrasının b/m A.Babayevanın Psixologiya III kursunda “Defektologiya və loqopediyanın əsasları” fənnindən “Eşitmə sistemində qüsur olan uşaqlar (Surdopsixologiya)” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Dərsdə dekan dos.Z.hüseynzadə, dekan müavini İ.Haqverdiyev, kafedra müdiri dos. Z.Cavadova, b/m L.Həsənova, b/lab.A.Mirzəyeva və lab. Y.Abbasova iştrak etmişdilər.