Gəncə SOS Uşaq Kəndində “Xor sinfi” fənnindən praktik məşğələlər davam edir

Gəncə Dövlət Universitetinin “Pedaqoji” fakültəsinin “Musiqi müəllimliyi” ixtisası üzrə tələbələrinin Gəncə SOS Uşaq Kəndində “Xor sinfi” fənnindən praktik məşğələləri davam edir. Uşaqlar  tələbələrin keçdiyi məşğələlərdə böyük həvəslə iştirak edirlər.