“Məktəb mahnı xor repertuarından əsərlər üzərində iş. Transpozisiya” mövzusunda açıq dərs dinlənilmişdir

25 oktyabr 2022-ci il tarixində “Musiqi fənləri” kafedrasının müəllimi Şövkət Ənvər qızı Bayramovanın “Konsertmeyster sinfi və ansambl” fənnindən “Məktəb mahnı xor repertuarından əsərlər üzərində iş. Transpozisiya” mövzusunda pedaqoji fakültənin “Musiqi müəllimiliyi” ixtisası üzrə III kurs tələbəsi Səbinə Asif qızı Yusifova ilə fərdi məşğələ şəklində keçirdiyi açıq dərsi dinlənilmişdir.