“Təfəkkür və təxəyyülün psixologiyası” mövzusunda açıq dərs keçirildi

06.04.2022-ci il tarixində Psixologiya kafedrasının müəllimi Nübar Quliyevanın Psixologiya fəninnən TSPX ixtsasının III2 kursunda “Təfəkkür və təxəyyülün psixologiyası” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Müəllimə dərsdə slayddan istifadə etdi və sonda 9 tələbəni yeksək qiymətləndirdi. Dərsdə fakültə dekanı dos.B.Apoyev, kafedra müdiri dos.Z.Cavadova, b/m P.Məmmədova, b/m S.Şahverdiyeva, b/m L.Əsgərli, müəl. M.Rəhimova və b/l A.Mirzəyeva iştrak etmişdilər.