Monitorinq keçirildi

17 mart 2022-ci il tarixində Pedaqoji fakültədə dos.A.Quliyevin rəhbərliyi ilə monitorinq üzvləri fakültədə cədvəl üzrə keçirilən dərslərdə iştirak etdilər. Nəticə fakültədə müzakirə olundu və monitorinq üzvləri tərəfindən müvafiq tövsiyələr verildi.