“Diqqət və hafizənin psixologiyası” movzusunda açıq dərs keçirildi

29 mart 2022-ci ildə Psixologiya kafedrasının baş müəllimi Arzu Bağırzadənin İbtidai sinif müəllimliyi ixtisasının I kursunda Psixologiya fənnindən “Diqqət və hafizənin psixologiysı” mövzusunda açıq dərsi dinlənildi. Dərsdə Pedaqoji fakültənin dekanı dos.B.Apoyev, Psixologiya kafedrasının müdiri dos. Z.Cavadova, dos. Z.Nəsrullayeva, b/m P.Məmmədova, b/m.S.Şahverdiyeva və müəl. M.Rəhimova iştrak etdilər.