Elan

28.09.2021-ci il tarixdə saat 1100-da Ümumi pedaqogika kafedrasının fəlsəfə doktoru proqramı üzrə sabiq doktorantı Lalə Vladimir qızı Cahangirovanın 5804.01-ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Kiçikyaşlı məktəblilərdə əsaslandırılmış mühakimələr yürütmək bacarıqlarının formalaşdırılması” mövzusunda dissertasiyası müzakirə olunacaqdır.

Dissertasiya işi ilə kafedrada tanış olmaq mümkündür.