“Musiqi fənləri” kafedrası

2020-2021-ci tədris ilində “Musiqi fənləri” kafedrasının professor-müəllim heyətindən 7 nəfərə (prof. S.Qurbanəliyeva, b/m S.Həsənova, N.Seyfullayeva, M.Hacıyeva, L.Rəfibəyli, S.Rüstəmova, dissertant A.Şixiyeva) Beynəlxalq konfraslarda iştrak etdikləri üçün 16 sertifikat təqdim edilmişdir.