“NİZAMİ GƏNCƏVİ AĞIL TƏRBİYƏSİ HAQQINDA” – “ONLİNE” DƏRS

08.04.2020-ci il tarixində Pedaqoji fakültənin Ümumi pedaqogika kafedrasının pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim Nağıyeva lamiyə Nizami qızının “Nizami Gəncəvinin pedaqoji görüşləri fənnindən “Nizami Gəncəvi ağıl tərbiyəsi haqqında” mövzusunda “online” dərsi keçirildi.