MƏMMƏDOVA RƏŞİDƏ HAMLET QIZI

MƏMMƏDOVA RƏŞİDƏ HAMLET QIZI

Kafedranın baş müəllimi – Məmmədova Rəşidə Hamlet qızı 1968-ci il avqust ayının 1-də Naxçıvan şəhərində  ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Azərbaycanlıdır.

1975-ci ildə Naxçıvan şəhəri A.S.Puşkin adına 3 saylı orta məktəbin  (rus bölməsi ) və Naxçıvan şəhəri Məmməd Məmmədov adına 1 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin fortepiano şöbəsinin birinci sinfinə daxil olmuşdur. 1982-ci ildə uşaq musiqi məktəbini, 1983-cü ildə isə orta məktəbin səkkizinci sinfini bitirmişdir. 1983-cü ildə Naxçıvan şəhəri Ü. Hacıbəyov adına orta ixtisas musiqi məktəbinin fortepianino şöbəsinə  daxil olmuş, 1987-ci ildə həmin məktəbi fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Həmin il Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının fortepiano şöbəsinə qəbul olunmuşdur. Bir il əyani şöbədə təhsil aldıqdan sonra qiyabi şöbəyə köçürülmüş və 1993-cü ildə həmin ali məktəbi fortepinano  ixtisası üzrə bitirmişdir.

1985-ci ildə Babək rayonu Uşaq musiqi məktəbində 0,5 ştat üzrə müəllim kimi əmək fəaliyyətinə başlamışdır.1988-1990-cı illərdə Naxçıvan şəhər Orta İxtisas Musiqi məktəbində müəllim işləmişdir.

1990-cı ildə ailə həyatı qurduğu üçün Gəncə şəhərinə köçmüş, övladlarının körpəliyi ilə  əlaqədar 1996-cı ilədək işləməmişdir.

1996-cı ildən Gəncə Dövlət Universitetində (Gəncə Dövlət Pedoqoji İnstitutu) “Musiqi fənləri” kafedrasında müəllim işləmiş, 2005-ci  ildən baş müəllim  işləyir.

13.00.01 – “Ümumi pedaqogika və pedaqogikanın və təhsilin tarixi” ixtisası üzrə 02 may 2011-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetində  “Molla Nəsrəddin jurnalı”nda təhsil və tərbiyə məsələləri” mövzusunda fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiyanı müdafiə etmişdir.Azərbaycan Respubliksının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası 15 yanvar 2013-cü il tarixli (protokol № 02-k ) qərarı ilə 13.00.01– “Ümumi pedaqogika və pedaqogikanın və təhsilin tarixi” ixtisasında pedoqoqika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır.

20-dən artıq elmi  əsərin müəllifidir (“Molla Nəsrəddin jurnalında estetik tərbiyə haqqında”.“Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri” III Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı Slavyan Universiteti, 2-5 may 2012, s.470-472; “Molla Nəsrəddin jurnalında estetik tərbiyə məsələləri”. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. 2014, №5 (61), s.233-235; “Z.Qayıbov və Gəncənin musiqi mədəniyyəti”. “Gəncənin musiqi mədəniyyətinin tarixi” mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları. Gəncə, 2019, 15-16 noyabr, s.93-97 və s.).

1997-ci ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.

Ailəlidir, 2 övladım var.