Category Archives: dərslər

“Bakterioloji silah və bioloji zədələnmə ocağında ilk yardım” mövzusunda açıq dərs keçirilmişdir

Pedaqoji fakültənin Fiziki tərbiyə, çağırışaqədərki hazırlıq və mülki müdafiə kafedrasının müəllimi Ələkbərova Zülfiyyə Bəxtiyar qızının 17 aprel 2023-cü il tarixdə saat 12:00-da Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq ixtisasının I kursunda Mülki müdafiə və ilk tibbi yardım fənnindən “Bakterioloji silah və bioloji zədələnmə ocağında ilk yardım” mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsdə Pedaqoji fakültənin metodisti M.Binnətova,

Daha ətraflı

“Kiçik qrupların sosial-psixoloji məsələləri” mövzusunda açıq dərs keçirildi

17.04.2023-cü il tarixdə Psixologiya kafedrasının b/m L.Həsənovanın Psixologiya ixtisasının I kursunda “Sosial psixologiya” fənnindən “Kiçik qrupların sosial-psixoloji məsələləri” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Dərsdə rektorun müşaviri dos. A.Cavadov, dekan dos. Z.Hüseynzadə, dekan müavini b/m İ.Haqverdiyev, kafedra müdiri dos. Z.Cavadova, b/m A.Babayeva, b/m T.Cabbarova və başqaları iştark etmişdilər.

“Dərketmənin müxtəlif üsulları” mövzusunda nümunəvi dərs keçirildi

12.04.2023-cü il tarixdə Təhsilin pedaqogikası və metodikası kafedrasının b/m Günay Kazımovanın Təhsildə Sosial psixoloji xidmət ixtisasının III kursunda “Təhsilin əsasları” fənni üzrə “Dərketmənin müxtəlif üsulları” mövzusunda nümunəvi dərsi keçirildi. Dərsdə dekan müavini dos. Z.Hüseynzadə, kafedra müdiri dos. A.Quliyev, dekan müavini b/m İ.Haqverdiyev, kab.müdiri.A.Həsənova, b/m A.Əliyevca, müəl. Z.Ələkbərova.

Bədən tərbiyəsi və idman kafedrasında praktik dərslər

Bədən tərbiyəsi və idman kafedrasında praktik dərslər yarış formasında keçirilir. Müəllimlər: B/m İlham Ağayev, b/m Tofiq Əliyev və müəl. Ülvi Əlizadənin 07.04.23-cü il tarixdə keçdikləri Fiziki tərbiyə və GQH ixtisasının III kursunda “Həndbol və OTM” fənni və Məşqçilik ixtisasında “Seçmə idman növlərinin nəzəriyyəsi və metodikası” fənnindən “Həndbol idman növünün taktikası” mövzusunda keçdikləri qarşılıqlı dərsləri nümayiş

Daha ətraflı

“Müşayiətli xor əsəri üzərində iş. Məktəb mahnı-xor repertuarı üzərində iş” mövzusunda açıq dərs dinlənilmişdir

2023-cü il 05 aprel tarixində “Musiqi fənləri” kafedrasının   müəllimi Səma Bəşir qızı Məhərrəmovanın “Dirijorluq-2” fənnindən “Müşayiətli xor əsəri üzərində iş. Məktəb mahnı-xor repertuarı üzərində iş” mövzusunda  “Musiqi müəllimliyi” ixtisası üzrə  III kurs tələbəsi Nigar Rövşən qızı Vəliyeva ilə fərdi məşğələ şəklində  keçirdiyi açıq dərsi dinlənilmişdir.

“Hərbi topoqrafiya”mövzusunda açıq dərs keçirilmişdir

04.04.2023-cü il tarixdə Fiziki tərbiyə, çağırışaqədərki hazırlıq və mülki müdafiə kafedrasının baş müəllimi Fikrət Hüseynovun Fiziki tərbiyə ÇQH ixtisasının III kursunda “Hərbi topoqrafiya”mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir. Dərsdə dekan dos. Z.Hüseynzadə, kafedra müdiri dos. N.Nəbiyev, dekan müavini b/m İ.haqverdiyev iştrak etmişdilər.