Mühazirələr

2020-2021-ci tədris ili

I yarım il

ÜMUMİ  PEDAQOGİKA  KAFEDRASI

 1. Psixopedaqogika- (p.ü.f.d. Nağıyeva Lamiyə)

PSİXOLOGİYA KAFEDRASI

 1. Nizami Gəncəvinin psixoloji görüşləri- (dos. Zümrüd Cavadova)
 2. Psixologiya – (dos. Zülalə Aslanova)
 3. Pedaqoji psixologiya- (dos.Tahir Ələkbərov)
 4. Psixologiya – (dos.Tahir Ələkbərov)
 5. Psixologiyanın tədrisi metodikası – (dos.C.İbrahimov)
 6. Ümumi psixoloji praktikum-2 – (dos. Pakizə Məmmədova)
 7. Uşaq psixologiyası -( dos.Zərifə Nəsrullayeva )
 8. Psixodiaqnostika və psixokonsultasiyanın əsasları -( p.ü.f.d.Tünzalə Cəlilova)
 9. İdarəetmə psixologiyası  -( p.ü.f.d.Tünzalə Cəlilova)
 10. İdarə etmə psixologiyası – (b/m Aybəniz Mustafayeva)
 11. Психология- (p.ü.f.d.Sabirə Bayramova)
 12. Eksperimental psixologiya – ( İlham Məmmədov)
 13. Ümumi psixologiya-1  – (İlham Məmmədov)
 14. Çətin tərbiyə olunan uşaqların psixologiyası – (İlham Məmmədov)
 15. Psixologiyada riyazi metodlar – (İlham Məmmədov)
 16. Psixologiyanın əsasları- (İlham Məmmədov)
 17. Psixologiya- (Ərkinaz Hüseynova)
 18. Defektologiya- (Alvina Babayeva)
 19. Fəaliyyət psixologiyası – (Alvina Babayeva)
 20. Psixologiya – (Pərvanə Məmmədova)
 21. Etnopsixologiya – (Pərvanə Məmmədova)
 22. Şəxsiyyət psixologiyası – (Telli Cabbarova)
 23. Psixologiya- (Telli Cabbarova)
 24. Psixologiya- (Leyla Həsənova)
 25. Psixologiya-(Tünzalə Cəlilova)
 26. Koqnitiv psixologiya – (Səbinə Şahverdiyeva)
 27. Hüquq psixologiyası- (Səbinə Şahverdiyeva)
 28. Ümumi psixologiya-3 – (Abuhəyat Bağırova)
 29. Ümumi psixologiya-5 – (Aybəniz Mustafayeva)
 30. Ümumi psixologiya-7 – (dos.Zərifə Nəsrullayeva)
 31. Genderin psixoloji problemləri- (Arzu Bağırzadə)
 32. Ailə psixologiyası – (Aybəniz Mustafayeva)
 33. Mədəniyyət psixologiyası – (Alvina Babayeva)
 34. Muasir Azərbaycan məktəbində psixoloji problemler – (Səbinə Şahverdiyeva)

TƏHSİLİN PEDAQOGİKASI VƏ METODİKASI KAFEDRASI

 1. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları – (p.ü.f.d. Şəlalə Binnətova) 
 2. Düşündürücü və əyləncəli məsələlərin təlimi metodikası – (p.ü.f.d. Şəlalə Binnətova)
 3. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində tərbiyə işinin təşkili – (p.ü.f.d. Günay Kazımova)
 4. Məktəbəqədər təhsildə müasir pedaqoji texnologiyalar və innovasiyalar – (Rəfiqə İsgəndərova)
 5. Pedaqoji etika – (Rəfiqə İsgəndərova) 
 6. Pedaqogika – (Saidə Nəsibova)
 7. Ümumi pedaqogika – (Saidə Nəsibova)
 8. Məktəbəqədər pedaqogika – (Əsmər Şərifova)
 9. İbtidai təhsilin pedaqogikası – (Tünzalə Şərifova)

2019-2020-ci tədris ili

II yarım il

ÜMUMİ  PEDAQOGİKA  KAFEDRASI

 1. Nizami Gəncəvinin pedaqoji görüşləri – (p.ü.f.d. Lamiyə Nağıyeva)
 2. İnklüziv təhsil – (b/m Bəsirə Abbasova)

PSİXOLOGİYA KAFEDRASI

 1. İdarəetmə psixologiyası – (dos. Z.Cavadova)
 2. Psixologiya – (dos.Zülalə Aslanova)
 3. Pedaqoji psixologiya – (dos.Tahir Ələkbərov)
 4. Klinik psixologiya – (dos. Cəfər İbrahimov)
 5. Psixofiziologiya – (dos.Cəfər İbrahimov)
 6. Psixologiyanın tədrisi metodikası – (dos.C.İbrahimov)
 7. Psixologiya – (dos.Pakizə Məmmədova)
 8. Müəllim psixologiyası – (dos.Zərifə Nəsrullayeva)
 9. Psixologiya – (p.ü.f.d.  Tünzalə Cəlilova)
 10.  Psixologiya – (p.ü.f.d. Sabirə Bayramova)
 11. Patopsixologiya – ( İlham Məmmədov)
 12. Psixologiya- (Ərkinaz Hüseynova)
 13. Psixologiya – ( Alvina Babayeva)
 14. Etnopsixologiya – (Alvina Babayeva)
 15. Psixoanaliz – (Pərvanə Məmmədova)
 16. Təhsildə psixoloji xidmət və psixoloji praktikum – (Pərvanə Məmmdova)
 17. Ümumi psixologiya -2 (Şəxsiyyət psixol.) – (Səbinə Şahverdiyeva)
 18. İnkişaf və yaş psixologiyası – (Telli Cabbarova)
 19. Sosial psixologiya – (Leyla Həsənova)
 20. Psixologiya- (Leyla Həsənova)
 21. Genderin psixoloji problemləri- (dos.Zərifə Nəsrullayeva)
 22. Uşaq psixologiyası – (dos.Zərifə Nəsrullayeva)
 23. Pedaqoji psixologiya – (İlham Məmmədov)
 24. Ailə psixologiyası – (Aybəniz Mustafayeva)
 25. Ümumi psixoloji praktikum-1 – (dos.Pakizə Məmmədova)
 26. Ümumi psixologiya-4 – (Pərvanə Məmmədova)

TƏHSİLİN PEDAQOGİKASI VƏ METODİKASI KAFEDRASI

 1. Pedaqogika tarixi – (Saida Nəsibova)
 2. Pedaqogika 1 – (Şərəf Əhmədova)
 3. Təhsilin idarə olunması – (Şərəf Əhmədova)
 4. Məktəbəqədər pedaqogika – (Əsmər Şərifova).
 5. M/q yaşlı uşaqların əmək tərbiyəsi. – (Əsmər Şərifova)
 6. RİKNƏ – (dos.Tamilla Məmmədova )
 7. RTM – (dos.Tamilla Məmmədova )
 8. Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması metodikası – (p.ü.f.d.Şəlalə Binnətova)
 9. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları-4 – (p.ü.f.d. Şəlalə Binnətova)
 10. Məktəb təliminə hazırlığın əsasları – (p.ü.f.d. Günay Kazımova).
 11. Müəllim və tərbiyəçinin pedaqoji ustalığı – (p.ü.f.d. Günay Kazımova)
 12. Təhsilin əsasları – (p.ü.f.d. Günay Kazımova)
 13. Pedaqogika – (Afaq Əliyeva)
 14. Sosial pedaqogika – Məktəbəqədər təlim və tərbiyə II k. – (Əsməd Şərifova)
 15. Sosial pedaqogika – (TSPX II k., İbtidai sinif müəllimliyi III k.) – (Əsməd Şərifova)
 16. İbtidai təhsilin pedaqogikası – (Tünzalə Şərifova)

FİZİKİ TƏRBİYƏ, ÇAĞIRIŞAQƏDƏRKİ HAZIRLIQ VƏ MÜLKİ MÜDAFİƏ KAFEDRASI

 1. Atıcılıq – (F.Hüseynov)
 2. Hərbi işinin əsasları – (F.Hüseynov)
 3. Mülki müdafiə
 4. Tibbi biliklərin əsasları
 5. GÇH tədris metodikası – (M.Məmmədova)

BƏDƏN TƏRBİYƏSİ VƏ İDMAN KAFEDRASI

 1. S/f. Voleybol və OTM – (Mətanət Rzayeva)
 2. Bosketbol – (Amalya Məmmədova)
 3. Üzgüçülük – (Amalya Məmmədova)
 4. İdman təbabəti – (Rəmziyyə Rəhimova)
 5. İdman nəzəriyyəsi və metodikası – (Mətanət Rzayeva)
 6. S/f. Orta məktəblərdə əsas idman növlərinin nəzəryəsi və metodikası – (Bəylərova Sədaqət)
 7. Atletika – ( Sədaqət Bəylərova)
 8. İdman oyunları və OTM-2 –  (İlham Ağayev)
 9. Güləş və OTM – (Ayəd Rüstəmzadə)
 10. Gimnastika və OTM-1 – (Rufan Cabbarov)
 11. Yüngül atletika və OTM-1 – (Anar Yusifov)
 12. Bədən tərbiyəsi nəzəriyyəsi və metodikası – (Tofiq Əliyev)
 13. SİN nəzəriyyəsi və metodikası – 1 (I kurs) – (Tofiq Əliyev)
 14. SİN nəzəriyyəsi və metodikası – 3 (II kurs) – (Tofiq Əliyev)
 15. Müalicə və masaj-1 – (Etibar Həsənov)
 16. Gimnastika və OTM-2 (Urfan Cabbarov)
 17. Gigiyena – (Rəmziyyə Rəhimova)
 18. İdmanın texniki vasitələri – (Tural Əliyev)

MUSİQİ FƏNLƏRİ KAFEDRASI

 1. Musiqinin tədrisi metodikası – (Səidə Həsənova)
 2. Musiqi tarixi – (Lalə Rəfibəyli)
 3. Musiqi əsərlərinin təhlili – (Lalə Rəfibəyli)

QEYRİ-İXTİSAS FƏNNLƏR

 1. Riyazi analiz (TSPX) – (Gulya Məmmədova)

2019-2020-ci tədris ili

I yarım il

ÜMUMİ  PEDAQOGİKA  KAFEDRASI

 1. Psixopedaqogika- (p.ü.f.d. Nağıyeva Lamiyə)
 2. İnklüziv təhsil- (b/m Abbasova Bəsirə)
 3. Nizami Gəncəvinin pedaqoji görüşləri -(b/m Allahverdiyeva Afina)

PSİXOLOGİYA KAFEDRASI

 1. Nizami Gəncəvinin psixoloji görüşləri- (dos. Zümrüd Cavadova)
 2. Psixologiya – (dos. Zülalə Aslanova)
 3. Pedaqoji psixologiya- (dos.Tahir Ələkbərov)
 4. Psixologiya – (dos.Tahir Ələkbərov)
 5. Psixologiya tarixi – (dos.Pakizə Məmmədova)
 6. Ümumi psixoloji praktikum-2 – (dos. Pakizə Məmmədova)
 7. Uşaq psixologiyası -( dos.Zərifə Nəsrullayeva )
 8. Psixodiaqnostika və psixokonsultasiyanın əsasları -( p.ü.f.d.Tünzalə Cəlilova)
 9. İdarəetmə psixologiyası  -( p.ü.f.d.Tünzalə Cəlilova)
 10. Psixologiya-(p.ü.f.d.Tünzalə Cəlilova)
 11. İdarə etmə psixologiyası – (b/m Aybəniz Mustafayeva)
 12. Психология- (p.ü.f.d.Sabirə Bayramova)
 13. Eksperimental psixologiya – ( İlham Məmmədov)
 14. Ümumi psixologiya-1  – (İlham Məmmədov)
 15. Çətin tərbiyə olunan uşaqların psixologiyası – (İlham Məmmədov)
 16. Psixologiyada riyazi metodlar – (İlham Məmmədov)
 17. Psixologiyanın əsasları- (İlham Məmmədov)
 18. Psixologiya- (Ərkinaz Hüseynova)
 19. Defektologiya- (Alvina Babayeva)
 20. Fəaliyyət psixologiyası – (Alvina Babayeva)
 21. Psixologiya – (Pərvanə Məmmədova)
 22. Şəxsiyyət psixologiyası – (Telli Cabbarova)
 23. Psixologiya- (Telli Cabbarova)
 24. Psixologiya- (Leyla Həsənova)
 25. Psixologiya-(Tünzalə Cəlilova)
 26. Koqnitiv psixologiya – (Səbinə Şahverdiyeva)
 27. Hüquq psixologiyası- (Səbinə Şahverdiyeva)
 28. Ümumi psixologiya-3 – (Aybəniz Mustafayeva)
 29. Ümumi psixologiya-5 – (Aybəniz Mustafayeva)

TƏHSİLİN PEDAQOGİKASI VƏ METODİKASI KAFEDRASI

 1. Pedaqogika – (TSPX, M/q, İbtidai təh.ped.və met) – (Saida Nəsibova).
 2. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları.- I kurs – (dos.Tamella Məmmədova)
 3. Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodika. –  III kurs – (dos.Tamella Məmmədova)
 4. Tip məsələlərinin həlli metodikası. – II kurs – (dos.Tamella Məmmədova)
 5. Ali məktəb pedaqogikası – (dos. Ziyafət Bayramova)
 6. История школы и педагогической мысли Азербайджана – (dos.Ziyafət Bayramova) 
 7. Педагогические основы профессиональной подготовки – (dos.Ziyafət Bayramova)
 8. Düşündürücü və əyləncəli riyazi məsələlərin təlimi metodikası. – (Sveta Nuriyeva)
 9. Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması kursunun nəzəri əsasları. – (p.ü.f.d. Şəlalə Binnətova).
 10. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları-3. – (p.ü.f.d. Şəlalə Binnətova)
 11.  Azərbaycanda pedaqoji fikir tarixi – (Afaq Əliyeva )
 12. Müqaisəli pedaqogika – (Afaq Əliyeva)
 13. Pedaqogika tarixi – (Afaq Əliyeva)
 14. Pedaqogika-1 – (Afaq Əliyeva)
 15. Məktəbəqədər pedaqogika – (Əsmər Şərifova)
 16. Məktəbəqədər təhsildə müasir pedaqoji texnologiya və innovasiyalar. -(Əsmər Şərifova)
 17. Pedaqoji etika – (Aynur Yusibova)
 18. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində tərbiyə işinin təhsili – (p.ü.f.d.Günay Kazımova)
 19. Pedaqogika tarixi – (Şərəf Əhmədova)
 20. Təhsilin idarə olunması – (Şərəf Əhmədova)

FİZİKİ TƏRBİYƏ,ÇAĞIRIŞAQƏDƏRKİ HAZIRLIQ VƏ MÜLKİ MÜDAFİƏ KAFEDRASI

 1. MM və TBƏ-1 – (İradə Əkbərova)
 2. MM və TBƏ-2 – (İradə Əkbərova)
 3. Tibbi biliklərin əsasları-(İradə Əkbərova )
 4. Mülki müdafiə  – (Mahnur Məmmədova)
 5. MM və TBƏ-1 – (Mahnur Məmmədova)
 6. Hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinin əsasları – (Mahnur Məmmədova)
 7. Orduda fiziki hazırlığın əsasları – (Fikrət Hüseynov)
 8. Vətən müdafiəsinə hazırlıq və atıcılıq – (Aydın Həsənov)
 9. Hərbi idman oyunları-(Fikrət Hüseynov)
 10. Topoqrafiya – (Fikrət Hüseynov )
 11. GÇH tədris metodikası- (Mahnur Məmmədova)
 12. Sıra hazırlığı – (Aydın Həsənov)

BƏDƏN TƏRBİYƏSİ VƏ İDMAN KAFEDRASI

 1. S/f. Həndbol və OTM – (Haqverdiyev İlqar) +
 2. Atletika I kurs- (Sədaqət Bəylərova ) +
 3. Şahmat – III kurs- (Etibar Həsənov) +
 4. Şahmat və OTM- II kurs- (Etibar Həsənov) +
 5. Müalicə b/t-si və masaj -2 (Rəmziyə Rəhimova ) +
 6. Bədən tərbiyəsi və idman tarixi – (Mətanət Rzayeva) +
 7. Idman metralogiyası III  kurs – ( Mətanət Rzayeva) +
 8. İdman fiziologiyası – (Amalya Məmmədova) +
 9. Voleybol – (İlham Ağayev) +
 10. Gimnastika və OTM I kurs – (Urfan Cabbarov) +
 11. Uşaq bağçasında fiziki tərbiyə – (Şahnaz Qazaxova) +
 12. Fiziki tərbiyə və OTM- (Mətanət Rzayeva) +
 13. Fiziki tərbiyə nəzəriyyəsi və tədrisi metodikası – (Ayəd Rüstəmzadə) +
 14. B/t-sinin nəzəriyyəsi və metodikası (Ayəd Rüstəmzadə) +
 15. B/t-si və idmanın idarə edilməsi – (Rəmziyyə Rəhimova) +
 16. Gimnastika və OTM-2, II kurs – (Urfan Cabbarov)+
 17. Mütəhərrik oyunları – (Anar Yusifov) +
 18. SİN nəzəriyyəsi və metodikası-4 – (Tofiq Əliyev)+
 19. SİN nəzəriyyəsi və metodikası-2 – (Tofiq Əliyev) +
 20. İdman oyunları və OTM- (Şahnaz Qazaxova)
 21. S/f. İdman ustalığının artırılması – (Tural Əliyev) +
 22. S/f Azərbaycan milli idman oyunları – (Rəmziyyə Rəhimova) +
 23. Stolüstü tennis – (İlham Ağayev) +

MUSİQİ FƏNNLƏRİ KAFEDRASI

1.Musiqi tarixi – (L.Rəfibəyli)

2. Musiqinin tədrisi metodikası – (Saidə Həsənova)

QEYRİ-İXTİSAS FƏNNLƏR

 1. Xarici dil-3 (İngilis dili)(İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası II kurs) – b/m Səbinə Cəfərova.
 2. Xarici dil-5 (İngilis dili)(İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası III kurs) – b/m Səbinə Cəfərova.
 3. Azərbaycan dili və nitq nədəniyyəti – (Elmira Əliyeva)
 4. S/f. İfadəli oxu – (Elmira Əliyeva)
 5. Ana dilinin tədrisi metodikası-1(İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası III kurs)
 6. Riyaziyyat-1 – (Təranə Hüseynova)
 7. Həyat bilgisi və OTM-2 – (Aynur Hüseynzadə)
 8. S/f İqtisadiyyat – (Mustafa Cəfərov) —
 9. Ekologiya – (Natiqə İsmayılzadə)+
 10. Biomexanika – ()+
 11. S/f Əməyin mühafizə təhlükəsizliyi – (Mustafa Yusifov) —-
 12. Fiziologiya (yaş daxil olmaqla) – (Könül Bayramova)+
 13. Xarici dili-1 (Alman) – (Sehran Səmədova)+
 14. Xarici dili-2 (Alman) – (Sehran Səmədova)+
 15. MSS-in anatomiyası və fiziologiyası – (Tükəzban Rüstəmova)+
 16. Pediatriya və gigiyenanın əsasları – (Lalə Heydərli)+
 17. Normal fiziologiya – (Aynur Bağırova)+
 18. Xarici dili-1 (Rus)- (Mehriban Məmmədova)+
 19. Ali riyaziyyat +
 20. Uşaq ədəbiyyatı – (Aynur Novruzova)+
 21. Biokimya – (Sevinc Zeynalova)+
 22. Informatika(Bədən tərbiyyəsi və idman) – (b/m. Sevinc Orucova)+
 23. Informatika və təhsildə İKT (TSPX III kurs)- (b/m Sevinc Orucova)+
 24. İnformatika və OTM (İbt.sinif müəllimliyi I kurs) – (Natiqə Cabbarova)
 25. Uşaq anatomiyası, fiziologiyası və gigiyenası.
 26. Uşaq anatomiyası və fiziologiyasının əsasları
 27. Təsviri incəsənət və OTM (İbtidai sinif  müəllimliyi)
 28. Təsviri incəsənət və OTM (Məktəbəqədər təlim və təhsil)
 29. Azərbaycan tarixi 
 30. Fəlsəfə
 31. Multikulturalizmə giriş 
 32. sosiologiya

MAGİSTRATURA ŞÖBƏSİ

 1. Ali məktəb psixologiyası – (dos. Cəfər İbrahimov)
 2. Ali məktəb pedaqogikası – (dos. Ziyafət Bayramova)
 3. Ali məktəb pedaqogikası – (dos.Allahverdi Quliyev)
 4. Tərbiyə işi – (Saida Nəsibova)

2018-2019-cu tədris ili

II yarım il

ÜMUMİ  PEDAQOGİKA  KAFEDRASI

 1. Nizami Gəncəvinin pedaqoji görüşləri – (dos.B.Apoyev)
 2. İnklüziv təhsil – (p.ü.f.d.L.Nağıyeva)

PSİXOLOGİYA KAFEDRASI

 1. İdarəetmə psixologiyası – (dos. Z.Cavadova)
 2. Psixologiya – (dos.Zülalə Aslanova)
 3. Pedaqoji psixologiya – (dos.Tahir Ələkbərov)
 4. Klinik psixologiya – (dos. Cəfər İbrahimov)
 5. Psixofiziologiya – (dos.Cəfər İbrahimov)
 6. Psixologiyanın tədrisi metodikası – (dos.C.İbrahimov)
 7. Psixologiya – (dos.Pakizə Məmmədova)
 8. Müəllim psixologiyası – (dos.Zərifə Nəsrullayeva)
 9. Psixologiya – (p.ü.f.d.  Tünzalə Cəlilova)
 10.  Psixologiya – (p.ü.f.d. Sabirə Bayramova)
 11. Patopsixologiya – ( İlham Məmmədov)
 12. Psixologiya- (Ərkinaz Hüseynova)
 13. Psixologiya – ( Alvina Babayeva)
 14. Etnopsixologiya – (Alvina Babayeva)
 15. Psixoanaliz – (Pərvanə Məmmədova)
 16. Təhsildə psixoloji xidmət və psixoloji praktikum – (Pərvanə Məmmdova)
 17. Ümumi psixologiya -2 (Şəxsiyyət psixol.) – (Səbinə Şahverdiyeva)
 18. İnkişaf və yaş psixologiyası – (Telli Cabbarova)
 19. Sosial psixologiya – (Leyla Həsənova)
 20. Psixologiya- (Leyla Həsənova)
 21. Genderin psixoloji problemləri- (dos.Zərifə Nəsrullayeva)
 22. Uşaq psixologiyası – (dos.Zərifə Nəsrullayeva)
 23. Pedaqoji psixologiya – (İlham Məmmədov)
 24. Ailə psixologiyası – (Aybəniz Mustafayeva)
 25. Ümumi psixoloji praktikum-1 – (dos.Pakizə Məmmədova)
 26. Ümumi psixologiya-4 – (Pərvanə Məmmədova)

TƏHSİLİN PEDAQOGİKASI VƏ METODİKASI KAFEDRASI

 1. Pedaqogika 2 – (p.ü.f.d.Saidə Nəsibova )
 2. Məktəb təliminə hazırlığın əsasları – (p.ü.f.d.Günay Kazımova)
 3. Müəllim və tərbiyəçinin pedaqoji ustalığı – (p.ü.f.d.Günay Kazımova)
 4. Təhsilin əsasları – (p.ü.f.d.Günay Kazımova)
 5. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları-4 – (Şəlalə Binnətova)
 6. Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması metodikası – (Şəlalə Binnətova)
 7. Sosial pedaqogika – (Əsmər Şərifova)
 8. Məktəbəqədər pedaqogika – (Əsmər Şərifova)
 9. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların əmək tərbiyəsi – (Əsmər Şərifova)
 10. Pedaqogika – (Şərəf Əhmədova )
 11. Təhsilin idarə olunması – (Şərəf Əhmədova )
 12. Pedaqogika – (Afaq  Əliyeva)
 13. Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisinin aktual problemləri (Magistr I kurs) – (dos.Tamella Məmmədova)
 14. Riyaziyyat ibtidai kursunun nəzəri əsasları – (dos.Tamella Məmmədova)
 15. Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası (Az.bölmə) – (dos.Tamella Məmmədova)
 16. Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası (Rus bölmə) – (dos.Tamella Məmmədova)
 17. Təhsilin fəlsəfəsi – (Aynur Yusifova)
 18. İbtidai təhsilin pedaqogikası – ( Tünzalə Şərifova)
 19. Etnopedaqogika – (dos.Nübubət Babayeva)

FİZİKİ TƏRBİYƏ,ÇAĞIRIŞAQƏDƏRKİ HAZIRLIQ VƏ MÜLKİ MÜDAFİƏ KAFEDRASI

 1. Hərbi işinin əsasları – (Mahnur Məmmədova)
 2. GÇH tədris metodikası – (Mahnur Məmmədova)
 3. Tibbi biliklərin əsasları – (İradə Əkbərova)
 4. Mülki müdafiə – (İradə Əkbərova)
 5. Atıcılıq – (Etibar Cəfərov)
 6. Sıra hazırlığı – (Etibar Cəfərov)

BƏDƏN TƏRBİYƏSİ VƏ İDMAN KAFEDRASI

 1. S/f. Voleybol və OTM – (Mətanət Rzayeva)
 2. Bosketbol – (Amalya Məmmədova)
 3. Üzgüçülük – (Amalya Məmmədova)
 4. İdman təbabəti – (Rəmziyyə Rəhimova)
 5. İdman nəzəriyyəsi və metodikası – (Rəmziyyə Rəhimova)
 6. S/f. Orta məktəblərdə əsas idman növlərinin nəzəryəsi metodikası – (Bəylərova Sədaqət)
 7. Atletika – ( Sədaqət Bəylərova)
 8. İdman oyunları və OTM-2 –  (Şahnaz Qazaxova)
 9. Güləş və OTM – (Ayəd Rüstəmzadə)
 10. Gimnastika və OTM-1 – (Anar Yusifov)
 11. Yüngül atletika və OTM-1 – (Anar Yusifov)
 12. Bədən tərbiyəsi nəzəriyyəsi və metodikası – (Tofiq Əliyev)
 13. SİN nəzəriyyəsi və metodikası – 1 (I kurs) – (Tofiq Əliyev)
 14. SİN nəzəriyyəsi və metodikası – 3 (II kurs) – (Tofiq Əliyev)
 15. Müalicə və masaj-1 – (Etibar Həsənov)
 16. Gimnastika və OTM-2 (Urfan Cabbarov)
 17. Gigiyena – (Niyazi Nəbiyev)
 18. İdmanın texniki vasitələri – (Niyazi Nəbiyev)
 19. S/f.Azərbaycan milli xalq oyunları – (Tural Əliyev)

MUSİQİ FƏNNLƏRİ KAFEDRASI

 1. Azərbaycan musiqi tarixi – (Lalə Rəfibəyli)
 2. Musiqinin tədrisi metodikası  – (Saidə Həsənova)
 3. Musiqi əsərlərinin təhlili – (Lalə Rəfibəyli)

QEYRİ-İXTİSAS FƏNNLƏR

 1. Təhsildə İKT (İbtidai sinif müəllimliyi) – (b/m Sevinc Oruceva)
 2. Anatomiya – (Kifayət İsmayılova )
 3. İnsan anatomiyası – (Könül Bayramova)
 4. Ali sinir fəaliyyəti
 5. Həyat bilgisi-1 – (Aynur Hüseynzadə)
 6. Ətraf aləmlə tanışlıq – (Aynur Hüseynzadə)
 7. Ana dili 4 – (Gülcöhrə Mehrəliyeva)
 8. Ana dilinin tədrisi metodikası – (Aytən Əhmədova)
 9. Nitq inkişafı – (Aytən Əhmədova)
 10. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti – (Aynur Musayeva, Maysarat Veysəlova)
 11. Fəlsəfə – (Zenfira İsmayılova, Şəhriyar Quliyev)
 12. Sosiologiya – (Qərənfil Ramazanova)
 13. Multikulturalizm – (Zenfira İsmayılova)
 14. Texnoloq. və OTM – (Afət Əliyeva)
 15. İngilis dilinin tədrisi metodikası – (Həmzəyeva Taliyə)
 16. İngilis dili və OTM – (dos.Suqurə Məhərrəmova)
 17. Методика преподования английского языка – (Həmzəyeva Taliyə)
 18. Ana dili-2 (leksika) – (Fatma Saralova)

2018-2019-cu tədris ili

I yarım il

ÜMUMİ PEDAQOGİKA KAFEDRASI

 1. İnklüziv təhsil- (p.ü.f.d. Nağıyeva Lamiyə)
 2. Psixopedaqogika- (p.ü.f.d. Nağıyeva Lamiyə)
 3. Nizami Gəncəvinin pedaqoji görüşləri -(p.ü.f.d. Nağıyeva Lamiyə)

PSİXOLOGİYA KAFEDRASI

 1. Nizami Gəncəvinin psixoloji görüşləri- (dos. Zümrüd Cavadova)
 2. Psixologiya – (dos. Zülalə Aslanova)
 3. Pedaqoji psixologiya- (dos.Tahir Ələkbərov)
 4. Psixologiya – (dos.Tahir Ələkbərov)
 5. Eksperimental psixologiya (dos.Pakizə Məmmədova)
 6. Psixologiya tarixi (dos.Pakizə Məmmədova)
 7. Uşaq psixologiyası -( dos.Zərifə Nəsrullayeva )
 8. Psixodiaqnostika və psixokorreksiyanın əsasları -( p.ü.f.d.Tünzalə Cəlilova)
 9. İdarəetmə psixologiyası – -( p.ü.f.d.Tünzalə Cəlilova)
 10. İdarə etmə psixologiyası – (p.ü.f.d. Tünzalə Cəlilova)
 11. İdarə etmə psixologiyası – (b/m Aybəniz Mustafayeva)
 12. Психология- (p.ü.f.d.Sabirə Bayramova)
 13. Eksperimental psixologiya – ( İlham Məmmədov)
 14. Ümumi psixologiya-1  – (İlham Məmmədov)
 15. Çətin tərbiyə olunan uşaqların psixologiyası – (İlham Məmmədov)
 16. Psixologiyada riyazi metodlar – (İlham Məmmədov)
 17. Psixologiyanın əsasları- (İlham Məmmədov)
 18. Psixologiya- (Ərkinaz Hüseynova)
 19. Defektologiya- (Alvina Babayeva)
 20. Fəaliyyət psixologiyası – (Alvina Babayeva)
 21. Psixologiya – (Pərvanə Məmmədova)
 22. Şəxsiyyət psixologiyası – (Telli Cabbarova)
 23. Ümumi psixologiya- (Telli Cabbarova)
 24. Ümumi psixologiya- (Leyla Həsənova)
 25. Psixologiya-(Arzu Bağırzadə)
 26. Koqnitiv psixologiya – (Səbinə Şahverdiyeva)
 27. Hüquq psixologiyası- (Səbinə Şahverdiyeva)
 28. Ümumi psixologiya-3 – (Aybəniz Mustafayeva)

TƏHSİLİN PEDAQOGİKASI VƏ METODİKASI KAFEDRASI

 1. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları – (dos. Tamilla Məmmədova)
 2. Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası-1  – (dos. Tamilla Məmmədova)
 3. Tip məsələ həlli metod – (dos. Tamilla Məmmədova)
 4. Методика преподавания начального курса математики – (dos. Tamilla Məmmədova)
 5. Сравнительная педагогика – (dos. Ziyafət Bayramova)
 6. Təhsilin idarə olunması – (dos.Nübubət Babayeva)
 7. Düşündürücü və əyləncəli riyazi məsələlərin təlimi metodikası – (p.ü.f.d.Şəlalə Binnətova)
 8. Riyaziyyatın ibtidai kursunun əsasları- 3  – (p.ü.f.d. Şəlalə Binnətova)
 9. Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması kursunun nəzəri əsasları – (p.ü.f.d. Şəlalə Binnətova)
 10. Ümumi pedaqogika- (Səidə Nəsibova)
 11. Azərbaycanda məktəb və pedaqoji fikir – (p.ü.f.d. Əsməd Şərifova)
 12. Məktəbəqədər pedaqogika – (p.ü.f.d. Əsməd Şərifova)
 13. Məktəbəqədər təhsildə müasir pedaqoji texnologiya və innovasiyalar – (p.ü.f.d. Əsməd Şərifova)
 14. Məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində tərbiyə işinin təşkili – (p.ü.f.d. Günay Kazımova)
 15. İbtidai təhsilin pedaqogikası – (Tünzalə Şərifova)
 16. Pedaqogika tarixi – (Şərəf  Əhmədova)
 17. Təhsilin idarə olunması – (Şərəf Əhmədova)
 18. Müqayisəli pedaqogika 1 – (Afaq Əliyeva)
 19. Pedaqogika 2 – (Afaq Əliyeva)
 20. Pedaqogika – (Afaq Əliyeva)
 21. Pedaqoji etika – (Aynur Yusifova)

FİZİKİ TƏRBİYƏ,ÇAĞIRIŞAQƏDƏRKİ HAZIRLIQ VƏ MÜLKİ MÜDAFİƏ KAFEDRASI

 1. MM və TBƏ-1 – (İradə Əkbərova)
 2. MM və TBƏ-2 – (İradə Əkbərova)
 3. Tibbi biliklərin əsasları-(İradə Əkbərova )
 4. Mülki müdafiə  – (Mahnur Məmmədova)
 5. MM və TBƏ-1 – (Mahnur Məmmədova)
 6. Hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinin əsasları – (Mahnur Məmmədova)
 7. Orduda fiziki hazırlığın əsasları – (Vidadi Sarıyev)
 8. Vətən müdafiəsinə hazırlıq və atıcılıq – (Aydın Həsənov)
 9. Hərbi idman oyunları-(Fikrət Hüseynov)
 10. Topoqrafiya – (Fikrət Hüseynov )
 11. GÇH tədris metodikası- (Etibar Cəfərov)
 12. Основы медицинских знаний – (Şahniyar Abbasova)

BƏDƏN TƏRBİYƏSİ VƏ İDMAN KAFEDRASI

 1. S/f. Həndbol və OTM – (Haqverdiyev İlqar)
 2. Atletika I kurs- (Urfan Cabbarov)
 3. Şahmat – III kurs- (Etibar Həsənov)
 4. Şahmat və OTM- II kurs- (Etibar Həsənov)
 5. Müalicə b/t-si və masaj -2 (Etibar Həsənov)
 6. Bədən tərbiyəsi və idman tarixi – (Mətanət Rzayeva)
 7. Idman metralogiyası III  kurs – ( Mətanət Rzayeva)
 8. İdman fiziologiyası – (Mətanə Rzayeva)
 9. Voleybol – (Mətanət Rzayeva)
 10. Voleybol və Basketbol (Mətanət Rzayeva)
 11. Gimnastika və OTM I kurs – (Mətanət Rzayeva)
 12. Idman metralogiyası III  kurs – ( Amalya Məmmədova )
 13. Uşaq bağçasında fiziki tərbiyə – (Şahnaz Qazaxova)
 14. Fiziki tərbiyə və OTM- (Şahnaz Qazaxova)
 15. Fiziki tərbiyə nəzəriyyəsi və tədrisi metodikası – (Ayəd Rüstəmzadə)
 16. B/t-sinin nəzəriyyəsi və metodikası (Ayəd Rüstəmzadə)
 17. B/t-si və idmanın idarə edilməsi – (Rəmziyyə Rəhimova)
 18. Gimnastika və OTM-2, II kurs – (Anar Yusifov)
 19. Mütəhərrik oyunları – (Anar Yusifov)
 20. SİN nəzəriyyəsi və metodikası-4 – (Anar Yusifov)
 21. Atletika I – (Urfan Cabbarov)
 22. SİN nəzəriyyəsi və metodikası-2 – (Tofiq Əliyev)
 23. İdman oyunları və OTM- (Şahnaz Qazaxova)
 24. Yüngül atletika və OTM-2 – (Sədaqət Bəylərova)
 25. S/f. İdman ustalığının artırılması – (Tural Əliyev)
 26. S/f Azərbaycan milli idman oyunları – (Tural Əliyev)
 27. Stolüstü tennis – (Niyazi Nəbiyev)

MUSİQİ FƏNNLƏRİ KAFEDRASI

 1. Musiqi tarixi – (Lalə Rəfibəyli)
 2. Musiqinin tədrisi metodikası- (Saidə Həsənova)

Qeyri-ixtisas fənnlər

 1. Xarici dil-1 (Taliyə Həmzəyeva, Suqra  M)
 2. Xarici dil-5 – (Taliyə Həmzəyeva)
 3. Xarici dili-5  (Ingilis (rus)) – (Taliyə Həmzəyeva)
 4. Riyaziyyat-1 – (Təranə Hüseynova)
 5. Həyat bilgisi və OTM-1 – (Aynur Hüseynzadə)
 6. S/f İqtisadiyyat – (Mustafa Cəfərov)
 7. Ekologiya – (Natiqə İsmayılzadə)
 8. Biomexanika – ()
 9. S/f Əməyin mühafizə təhlükəsizliyi – (Mustafa Yusifov)
 10. Fiziologiya (yaş daxil olmaqla) – (Könül Bayramova)
 11. Xarici dili-1 (Alman) – (Sehran Səmədova)
 12. Xarici dili-2 (Alman) – (Sehran Səmədova)
 13. MSS-in anatomiyası və fiziologiyası – (Tükəzban Rüstəmova)
 14. Pediatriya və gigiyenanın əsasları – (Lalə Heydərli)
 15. Normal fiziologiya – (Aynur Bağırova)
 16. Xarici dili-1 (Rus)- (Mehriban Məmmədova)
 17. Ali riyaziyyat 
 18. Uşaq ədəbiyyatı – (Aynur Novruzova)
 19. Biokimya – (Sevinc Zeynalova)
 20. S/f. İfadəli oxu – (Elmira Əliyeva)
 21. Informatika(Bədən tərbiyyəsi və idman) – (b/m. Sevinc Orucova)
 22. Informatika və təhsildə İKT (TSPX III kurs)- (b/m Sevinc Orucova)

2017-2018-ci tədris ili

II yarım il

ÜMUMİ PEDAQOGİKA KAFEDRASI

 1. İnklüziv təhsil- (p.ü.f.d. Nağıyeva Lamiyə)
 2. Nizami Gəncəvinin pedaqoji görüşləri -(p.ü.f.d. Nağıyeva Lamiyə)

PSİXOLOGİYA KAFEDRASI

 1. İdarəetmə psixologiyası – (dos.Zümrüd Cavadova)
 2. Psixologiya – (dos.Zülalə Aslanova)
 3. Pedaqoji psixologiya – (dos.Tahir Ələkbərov)
 4. Klinik psixologiya – (dos.Cəfər İbrahimov)
 5. Psixofiziologiya – (dos.Cəfər İbrahimov)
 6. Psixologiyanın tədrisi metodikası – (dos.Cəfər İbrahimov)
 7. Psixologiya – (dos.Pakizə Məmmədova)
 8. Müəllim psixologiyası – (dos.Zərifə Nəsrullayeva)
 9. Psixologiya – (p.ü.f.d.  Tünzalə Cəlilova)
 10. Ümumi psixologiya – (p.ü.f.d. Sabirə Bayramova)
 11. Patopsixologiya – ( İlham Məmmədov)
 12. Psixologiya- (Ərkinaz Hüseynova)
 13. Psixologiya – ( Alvina Babayeva)
 14. Etnopsixologiya – (Pərvanə Məmmədova)
 15. Psixoanaliz – (Pərvanə Məmmədova)
 16. Təhsildə psixoloji xidmət və psixoloji praktikum – (Pərvanə Məmmdova)
 17. Ümumi psixologiya -2 – (Telli Cabbarova)
 18. İnkişaf və yaş psixologiyası – (Telli Cabbarova)
 19. Sosial psixologiya – (Leyla Həsənova)
 20. Ümumi psixologiya- (Leyla Həsənova)
 21. Genderin psixoloji problemləri- (Arzu Bağırzadə)
 22. Uşaq psixologiyası – (Arzu Bağırzadə)
 23. Pedaqoji psixologiya – (Səbinə Şahverdiyeva)
 24. Ailə psixologiyası – (Aybəniz Mustafayeva)

TƏHSİLİN PEDAQOGİKASI VƏ METODİKASI KAFEDRASI

 1. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları- (dos. Tamilla Məmmədova)
 2. Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası- (dos. Tamilla Məmmədova)
 3. Sosial pedaqogika- (dos.Yahya Əliyev)
 4. Sosial pedaqogika – (dos.Yahya Əliyev )
 5. Etnopedaqogika – (dos.Nübubət Babayeva )
 6. Педагогика начального образования -2 (dos. Ziyafət Bayramova)
 7. Управление образованием – (dos.Ziyafət Bayramova)
 8. Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşması metodikası – (p.ü.f.d.Şəlalə Binnətova )
 9. Pedaqogika 2 – (p.ü.f.d.Səidə Nəsibova )
 10. Məktəbəqədər tərbiyə – (p.ü.f.d.Əsməd Şərifova )
 11. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların əmək tərbiyəsi – (p.ü.f.d. Əsməd Şərifova)
 12. Məktəb təliminə hazırlığın əsasları – (p.ü.f.d. Günay Kazımova)
 13. Pedaqogika 1 – (Afaq Əliyeva )
 14. Pedaqogika – (Şərəf Əhmədova )
 15. Təhsilin idarə olunması – (Şərəf Əhmədova )
 16. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları – (Svetlana Nuriyeva )
 17. Müəllim və tərbiyəçinin pedaqoji ustalığı – ( Tünzalə Şərifova)
 18. Pedaqogika – ( Tünzalə Şərifova)
 19. İbtidai təhsilin pedaqogikası – (Tünzalə Şərivova )
 20. Təhsil fəlsəfəsi – ( Aynur Yusifova)

FİZİKİ TƏRBİYƏ,ÇAĞIRIŞAQƏDƏRKİ HAZIRLIQ VƏ MÜLKİ MÜDAFİƏ KAFEDRASI

 1. Mülki müdafiə 
 2. Tibbi biliklərin əsasları-(Əkbərova İradə)
 3. Hərbi idman oyunları-(Hüseynov Fikrət)
 4. Orduda fiziki tərbiyənin təşkili- (Sarıyev Vidadi)
 5. Topoqrafiya III kurs- (Hüseynov Fikrət)
 6. Sıra Hazırlığ-(Həsənov Aydın)
 7. GÇH tədris metodikası (S.f. Bodmenton və tenis)- (Məmmədova Mahnur)
 8. Hərbi işin əsasları – (Məmmədova Mahnur)

BƏDƏN TƏRBİYƏSİ VƏ İDMAN KAFEDRASI

 1. Həndbol və OTM – (İlqar Haqverdiyev)
 2. Bədən tərbiyəsinin nəzəriyyəsi və metodikası – (Amalya Məmmədova)
 3. Bosketbol – (Amalya Məmmədova)
 4. Üzgüçülük – (Amalya Məmmədova)
 5. Gimnastika – (Ayət Rüstəmzadə)
 6. Güləş və OTM – (Ayət Rüstəmzadə)
 7. Müalicə, bədən tərbiyə təbabəti – (Etibar Həsənov)
 8. Atletika – (Rəmziyyə Rəhimova)
 9. B/t idmanın idarə olunması – (Rəmziyyə Rəhimova)
 10. Gigiyena – (Rəmziyyə Rəhimova)
 11. İdman təbabəti – (Rəmziyyə Rəhimova)
 12. İdman nəzəriyyəsi – (Rəmziyyə Rəhimova)
 13. Orta məktəblərdə kütləvi idman işləri – (Sədaqət Bəylərova)
 14. İdman oyunları və OTM- (Şahnaz Qazaxova)
 15. Gimnastika və OTM II kurs – (Anar Yusifov)
 16. Atıcılıq – (Anar Yusifov)
 17. SİN nəzəriyyəsi və metodikası I kurs – (Tofiq Əliyev)
 18. SİN nəzəriyyəsi və metodikası II kurs – (Tofiq Əliyev)
 19. Bədən tərbiyəsi nəzəriyyəsi və metodikası – (Tofiq Əliyev)
 20. Azərbaycan xalq idman oyunları – (Tural Əliyev)
 21. İdmanın texniki vasitələri – (Tural Əliyev)
 22. Voleybol – (Mətanət Rzayeva)

MUSİQİ FƏNNLƏRİ KAFEDRASI

 1. Azərbaycan musiqi tarixi – (Lalə Rəfibəyli)
 2. Musiqinin tədrisi metodikası  – (Saidə Həsənova)
 3. Musiqi əsərlərinin təhlili – (Lalə Rəfibəyli)

QEYRİ-İXTİSAS FƏNNLƏR

 1. Anatomiya – (Kifayət İsmayılova )
 2. İnsan anatomiyası – (Könül Bayramova)
 3. Ali sinir fəaliyyəti
 4. Həyat bilgisi-1 – (Aynur Hüseynzadə)
 5. Ətraf aləmlə tanışlıq – (Aynur Hüseynzadə)
 6. Ana dili 4 – (Gülcöhrə Mehrəliyeva)
 7. Ana dilinin tədrisi metodikası – (Aytən Əhmədova)
 8. Nitq inkişafı – (Aytən Əhmədova)
 9. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti – (Aynur Musayeva, Maysarat Veysəlova)
 10. Fəlsəfə – (Zenfira İsmayılova, Şəhriyar Quliyev)
 11. Sosiologiya – (Qərənfil Ramazanova)
 12. Multikulturalizm – (Zenfira İsmayılova)
 13. Texnoloq. və OTM – (Afət Əliyeva)
 14. İngilis dilinin tədrisi metodikası – (Həmzəyeva Taliyə)
 15. Методика преподования английского языка – (Həmzəyeva Taliyə)

2017-2018-ci təris ili

I yarım il 

ÜMUMİ PEDAQOGİKA KAFEDRASI

 1. İnklüziv təhsil- (p.ü.f.d. Nağıyeva Lamiyə)
 2. Psixopedaqogika- (p.ü.f.d. Nağıyeva Lamiyə)
 3. Nizami Gəncəvinin pedaqoji görüşləri -(p.ü.f.d. Nağıyeva Lamiyə)

PSİXOLOGİYA KAFEDRASI

 1. Psixologiya- (dos. Zümrüd Cavadova)
 2. Nizami Gəncəvinin psixoloji görüşləri- (dos. Zümrüd Cavadova)
 3. Psixologiya – (dos. Zülalə Aslanova)
 4. Pedaqoji psixologiya- (dos.Tahir Ələkbərov)
 5. Ümumi psixoloji praktikum 2 – (dos.Pakizə Məmmədova)
 6. Ümumi psixoloji praktikum 1- (dos.Pakizə Məmmədova)
 7. Uşaq psixologiyası -( dos.Zərifə Nəsrullayeva )
 8. Ümumi psixologiya- ( p.ü.f.d.Tünzalə Cəlilova)
 9.  Психология- (p.ü.f.d.Sabirə Bayramova)
 10. Eksperimental psixologiya – ( İlham Məmmədov)
 11. İdarəetmə psixologiyası – (İlham Məmmədov)
 12. Psixi sağlamlıq – (İlham Məmmədov)
 13. Psixologiyanın əsasları- (İlham Məmmədov)
 14. Psixologiya- (Ərkinaz Hüseynova)
 15. Defektologiya- (Alvina Babayeva)
 16. Ümumi psixologiya 5- (Alvina Babayeva)
 17. Psixologiya – (Pərvanə Məmmədova)
 18. Şəxsiyyət psixologiyası – (Telli Cabbarova)
 19. Ümumi psixologiya- (Telli Cabbarova)
 20. Ümumi psixologiya- (Leyla Həsənova)
 21. Sosial psixologiya – (Leyla Həsənova)
 22. Genderin psixoloji problemləri- (Arzu Bağırzadə)
 23. Psixologiya-(Arzu Bağırzadə)
 24. Koqnitiv psixologiya – (Səbinə Şahverdiyeva)
 25. Məktəbə psixoloji xidmət- (Səbinə Şahverdiyeva)
 26. Ailə psixologiyası-(Aybəniz Mustafayeva)
 27. Məktəbəqədər yaş dövründə psixi inkişaf-(Aybəniz Mustafayeva)

TƏHSİLİN PEDAQOGİKASI VƏ METODİKASI KAFEDRASI

 1. Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası- (dos. Tamilla Məmmədova)
 2. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları- (dos. Tamilla Məmmədova)
 3. Теоретические основы начального курса математики- (dos. Tamilla Məmmədova)
 4. Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması kursunun nəzəri əsasları- (p.ü.f.d. Şəlalə Binnətova)
 5. Ümumi pedaqogika- (Aynur Yusifova)
 6. Oбщая педагогика- (Aynur Yusifova)
 7. Müqayisəli pedaqogika-(Afaq Əliyeva)
 8. Pedaqogika tarixi-(Afaq Əliyeva)
 9. Məktəbəqədər pedaqogika- (Əsməd Şərifova)
 10. Məktəbəqədər təhsildə müasir pedaqoji texnologiyalar və innovasiyalar- (Əsməd Şərifova)
 11. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri məsələləri- (Hüseyn Mehdiyev)
 12. Sosial pedaqogika- (Yahya Əliyev)
 13. Təhsilin idarə olunması -(Şərəf Əhmədova)
 14. İbtidai təhsilin pedaqogikası-(Tünzalə Şərifova)
 15. Azərbaycan xalq pedaqogikası-(dos. Nübubət Babayeva)
 16. Pedaqogika tarixi- (dos. Nübubət Babayeva)
 17. Təhsilin əsasları- (Günay Kazımova)
 18. Pedaqoji etika- 
 19. Pedaqoji etika və ustalıq –

FİZİKİ TƏRBİYƏ,ÇAĞIRIŞAQƏDƏRKİ HAZIRLIQ VƏ MÜLKİ MÜDAFİƏ KAFEDRASI

 1. Mülki müdafiə 
 2. Tibbi biliklərin əsasları-(Əkbərova İradə)
 3. Hərbi idman oyunları-(Hüseynov Fikrət)
 4. Orduda fiziki tərbiyənin təşkili- (Sarıyev Vidadi)
 5. Topoqrafiya III kurs- (Hüseynov Fikrət)
 6. Sıra Hazırlığ-(Həsənov Aydın)
 7. GÇH tədris metodikası- (Məmmədova Mahnur)
 8. HVT mühazirə- (Hüseynov Fikrət)

BƏDƏN TƏRBİYƏSİ VƏ İDMAN KAFEDRASI

 1. Həndbol və OTM – (İlqar Haqverdiyev)
 2. Gimnastika və OTM  I kurs – (Amalya Məmmədova)
 3. İdman fiziologiyası III kurs  – ( Amalya Məmmədova)
 4. SİN nəzəriyyəsi və metodikası – (Ayət Rüstəmzadə)
 5. Atletika III kurs- (Urfan Cabbarov)
 6. SİN nəzəriyyəsi – (Urfan Cabbarov)
 7. Şahmat – III kurs- (Etibar Həsənov)
 8. Şahmat – II kurs- (Etibar Həsənov)
 9. dman ustalığının artırılması – (Tural Əliyev)
 10. Bədən tərbiyəsi və idman tarixi – (Mətanət Rzayeva)
 11. Idman metralogiyası III  kurs – ( Mətanət Rzayeva)
 12. Voleybol və OTM – (Mətanət Rzayeva)
 13. İdman, turizm və şahmat – (Rəmziyyə Rəhimova)
 14. Orta məktəblərdə kütləvi idman işləri – (Sədaqət Bəylərova)
 15. Atletika I – (Sədaqət Bəylərova)
 16. Fiziki tərbiyə və tədrisi metodikası – (Səlimxan Süleymanov)
 17. Fiziki tərbiyə və OTM- (Şahnaz Qazaxova)
 18. İdman oyunları və OTM- (Şahnaz Qazaxova)
 19. Uşaq bağçasında fiziki tərbiyə – (Şahnaz Qazaxova)
 20. Uşaq bağçalarında fiziki tərbiyə- (Şahnaz Qazaxova)
 21. Gimnastika və OTM II kurs – (Anar Yusifov)
 22. Stolüstü tennis – (Anar Yusifov)

MUSİQİ FƏNNLƏRİ KAFEDRASI

 1. Musiqi tarixi – (Lalə Rəfibəyli)
 2. Musiqinin tədrisi metodikası- (Saidə Həsənova)

Qeyri-ixtisas fənnlər

 1. Təsviri incəsənət və OTM – (Məmmədov Mərdan)

2016-2017-ci təris ili

II yarım il 

ÜMUMİ PEDAQOGİKA KAFEDRASI

 1. İnklüziv təhsil- (Bəsirə Abbasova)

PSİXOLOGİYA KAFEDRASI

 1.  Nizaminin psixoloji görüşləri – (dosş Zümrüd cavadova)
 2.  Pedaqoji psixologiya – (dos. Tahir Ələkbərov)
 3. Psixofiziologiya – (dos. Cəfər İbrahimov)
 4.  Klinik psixologiya – (dos. Cəfər İbrahimov)
 5. Psixologiyanın tədrisi metodikası – (dos. Cəfər İbrahimov)
 6. Ümumi psixologiya- (dos.  Pakizə Məmmədova)
 7. Uşaq psixologiyası – (dos.  Zərifə Nəsrullayeva)
 8. Ümumi psixologiya- (p.ü.f.d. Sabirə Bayramova)
 9. Ekstremal şəraitlərdə psixoloji xidmət-  (p.ü.f.d. Sabirə Bayramova)
 10. Patopsixologiya- (İlham Məmmədov)
 11. İdarəetmə psixologiyası- (İlham Məmmədov)
 12. Çətin tərbiyə olunan uşaqların psixoloji xüsusiyyətləri -(İlham Məmmədov)
 13. Ünsiyyət psixologiyası – (Alvina Babayeva)
 14. Pedaqoji fəaliyyət və müəllim şəxsiyyətinin psixologiyası- (Alvina Babayeva)
 15. Psixologiyanın tədqiqat metodları və metodikaları -(Alvina Babayeva)
 16. Psixologiya-(Alvina Babayeva)
 17. Ümumi psixologiya-6 -(Alvina Babayeva)
 18. Psixologiya- (Ərkinaz Hüseynova)
 19. Genderin psixoloji problemləri- (Arzu  Bağırzadə)
 20. Sosial psixologiya- (Telli Cabbarova)
 21. İnkişaf və yaş psixologiyası- (Telli Cabbarova)
 22. Sosial psixologiya- (Leyla Həsənova)
 23. Ümumi psixologiya -(Leyla Həsənova)
 24. Təhsildə psixoloji xidmət və psixoloji praktikum-(Pərvanə Məmmədova)
 25. Psixoanaliz- (Pərvanə Məmmədova)
 26. Etnik psixologiya -(Pərvanə Məmmədova)
 27. Gənclərin ailə həyatına hazırlığının psixoloji problemləri-(Aybəniz Mustafayeva)
 28. Ümumi psixologiya-(Aybəniz Mustafayeva)
 29. Hüquq psixologiyası -(Səbinə Şahverdiyeva)
 30. Etnopsixologiya (b\m Pərvanə Məmmədova)
 31. Fəaliyyət psixologiyası (b\m  Alvina Babayeva)
 32. Hüquq psixologiyası (b.m.Səbinə Şahverdiyeva)
 33. Psixodioq və psixokonsult(p.ü.f.d.Tünzalə Cəlilova)
 34. Psixologiya tarixi (b.m.Aybəniz Mustafayeva)
 35. Psixologiyanın əsasları (b.m. İlham Məmmədov)
 36. Ümumi psixologiya-1(dos. P.Məmmədova)
 37. Ümumi psixologiya-7 (b.m. Aybəniz Mustafayeva)

TƏHSİLİN PEDAQOGİKASI VƏ METODİKASI KAFEDRASI

 1. Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası- (dos. Tamilla Məmmədova)
 2. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları- (dos. Tamilla Məmmədova)
 3. Теоретические основы начального курса математики- (dos. Tamilla Məmmədova)
 4. Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması kursunun nəzəri əsasları- (p.ü.f.d. Şəlalə Binnətova)
 5. Ümumi pedaqogika- (Aynur Yusifova)
 6. Oбщая педагогика- (Aynur Yusifova)
 7. Müqayisəli pedaqogika-(Afaq Əliyeva)
 8. Pedaqogika tarixi-(Afaq Əliyeva)
 9. Məktəbəqədər pedaqogika- (Əsməd Şərifova)
 10. Məktəbəqədər təhsildə müasir pedaqoji texnologiyalar və innovasiyalar- (Əsməd Şərifova)
 11. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri məsələləri- (Hüseyn Mehdiyev)
 12. Sosial pedaqogika- (Yahya Əliyev)
 13. Təhsilin idarə olunması -(Şərəf Əhmədova)
 14. İbtidai təhsilin pedaqogikası-(Tünzalə Şərifova)
 15. Azərbaycan xalq pedaqogikası-(dos. Nübubət Babayeva)
 16. Pedaqogika tarixi- (dos. Nübubət Babayeva)
 17. Təhsilin əsasları- (Günay Kazımova)
 18. Pedaqoji etika
 19. Pedaqoji etika və ustalıq

FİZİKİ TƏRBİYƏ,ÇAĞIRIŞAQƏDƏRKİ HAZIRLIQ VƏ MÜLKİ MÜDAFİƏ KAFEDRASI

 1. Tibbi biliklərin əsasları
 2. Mülki müdafiə -(Vaqif Qocayev)
 3. Güllə atıcılığı – (Fikrət Hüseynov) 
 4. Atıcılıq -(Vidadi Sarıyev)
 5. Taktiki hazırlıq -(Vidadi Sarıyev)
 6. Azərbaycan hərb tarixi – (Mahnur Məmmədova)
 7. Hərb işinin əsasları – (Mahnur Məmmədova)
 8. Hərbi topoqrafiya -(Aydın Həsənov)

BƏDƏN TƏRBİYƏSİ VƏ İDMAN KAFEDRASI

 1. Voleybol və OTM- (Mətanət Rzayeva)
 2. Bədən tərbiyə tarixi – (Mətanət Rzayeva)
 3. Atletika- (Sədaqət Bəylərova)
 4. S/f. Orta məktəblərdə əsas idman növü – (Sədaqət Bəylərova)
 5. Fiziki tərbiyənin tədrisi metodikası- (Sədaqət Bəylərova)
 6. Güləş və OTM- (Etibar Həsənov)
 7. Müalicə və masaj-(Etibar Həsənov)
 8. Üzgüçülük və OTM – (Amalya Məmmədova)
 9. Gimnastika və OTM- (Amalya Məmmədova)
 10. İdman oyunları və OTM- (Şahnaz Qazaxova)
 11. Gigiyena (III kurs)- (Şahnaz Qazaxova)
 12. Basketbol (III kurs)- Ayəd Rüstəmzadə)
 13. İdman təbabəti (II kurs) – (Rəmziyyə Rəhimova)
 14. Bədən tərbiyəsi və idmanın idarə olunması -(Rəmziyyə Rəhimova)
 15. Bədən tərbiyəsi nəzəriyyəsi və  metodikası  – (Səlimxan Süleymanov)
 16. Gimnastika -(Anar Yusifov)
 17. Badminton-tennis-(Urfan Cabbarov)
 18. Yüngül atletika- (Urfan Cabbarov)
 19. SİN nəzəriyyəsi və metodikası (I kurs) – (Tofiq Əliyev )
 20. SİN nəzəriyyəsi və metodikası (II kurs) – (Tofiq Əliyev )
 21. B/t. nəzəriyyəsi və metodikası(III kurs)  -(Tofiq Əliyev )
 22. İdman ustalığının artırılması- (Tural Əliyev)
 23. Futbol – (Tural Əliyev)
 24. İdmanın texniki vasitələri -(Tural Əliyev)
 25. Azərbaycan milli xalq oyunları -(Tural Əliyev)

2016-2017-ci təris ili

I yarım il

ÜMUMİ PEDAQOGİKA KAFEDRASI

 1. İnklüziv təhsil- (Bəsirə Abbasova)
 2. Psixopedaqogika- (Bəsirə Abbasova)

PSİXOLOGİYA KAFEDRASI

 1. Psixologiya- (dos. Zümrüd Cavadova)
 2. Nizami Gəncəvinin psixoloji görüşləri- (dos. Zümrüd Cavadova)
 3. Psixologiya – (dos. Zülalə Aslanova)
 4. Pedaqoji psixologiya- (dos.Tahir Ələkbərov)
 5. Ümumi psixoloji praktikum 2 – (dos.Pakizə Məmmədova)
 6. Ümumi psixoloji praktikum 3- (dos.Pakizə Məmmədova)
 7. Uşaq psixologiyası -( dos.Zərifə Nəsrullayeva )
 8. Ümumi psixologiya- ( p.ü.f.d.Tünzalə Cəlilova)
 9.  Психология- (p.ü.f.d.Sabirə Bayramova)
 10. Eksperimental psixologiya – ( İlham Məmmədov)
 11. İdarəetmə psixologiyası – (İlham Məmmədov)
 12. Psixi sağlamlıq – (İlham Məmmədov)
 13. Psixologiyanın əsasları- (İlham Məmmədov)
 14. Psixologiya- (Ərkinaz Hüseynova)
 15. Defektologiya- (Alvina Babayeva)
 16. Fəaliyyət psixologiyası- (Alvina Babayeva)
 17. Ümumi psixologiya 5- (Alvina Babayeva)
 18. Mədəniyyət psixologiyası- (Alvina Babayeva)
 19. Psixologiya – (Pərvanə Məmmədova)
 20. Şəxsiyyət psixologiyası – (Telli Cabbarova)
 21. Ümumi psixologiya- (Telli Cabbarova)
 22. Ümumi psixologiya- (Leyla Həsənova)
 23. Genderin psixoloji problemləri- (Arzu Bağırzadə)
 24. Psixologiya-(Arzu Bağırzadə)
 25. Koqnitiv psixologiya – (Səbinə Şahverdiyeva)
 26. Məktəbə psixoloji xidmət- (Səbinə Şahverdiyeva)
 27. Ailə psixologiyası-(Aybəniz Mustafayeva)
 28. Məktəbəqədər yaş dövründə psixi inkişaf-(Aybəniz Mustafayeva)

TƏHSİLİN PEDAQOGİKASI VƏ METODİKASI KAFEDRASI

 1. Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası- (dos. Tamilla Məmmədova)
 2. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları- (dos. Tamilla Məmmədova)
 3. Теоретические основы начального курса математики- (dos. Tamilla Məmmədova)
 4. Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması kursunun nəzəri əsasları- (p.ü.f.d. Şəlalə Binnətova)
 5. Ümumi pedaqogika- (Aynur Yusifova)
 6. Oбщая педагогика- (Aynur Yusifova)
 7. Müqayisəli pedaqogika-(Afaq Əliyeva)
 8. Pedaqogika tarixi-(Afaq Əliyeva)
 9. Məktəbəqədər pedaqogika- (Əsməd Şərifova)
 10. Məktəbəqədər təhsildə müasir pedaqoji texnologiyalar və innovasiyalar- (Əsməd Şərifova)
 11. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri məsələləri- (Hüseyn Mehdiyev)
 12. Sosial pedaqogika- (Yahya Əliyev)
 13. Təhsilin idarə olunması -(Şərəf Əhmədova)
 14. İbtidai təhsilin pedaqogikası-(Tünzalə Şərifova)
 15. Azərbaycan xalq pedaqogikası-(dos. Nübubət Babayeva)
 16. Pedaqogika tarixi- (dos. Nübubət Babayeva)
 17. Təhsilin əsasları- (Günay Kazımova)
 18. Pedaqoji etika
 19. Pedaqoji etika və ustalıq

FİZİKİ TƏRBİYƏ,ÇAĞIRIŞAQƏDƏRKİ HAZIRLIQ VƏ MÜLKİ MÜDAFİƏ KAFEDRASI

 1. Mülki müdafiə 
 2. Taktiki hazırlıq- (Sarıyev Vidadi)
 3. Tibbi biliklərin əsasları-(Əkbərova İradə)
 4. Hərbi idman oyunları-(Hüseynov Fikrət)
 5. Orduda fiziki tərbiyənin təşkili- (Hüseynov Fikrət)
 6. Ümumi əsgəri nizamnamə II kurs – (Məmmədova Mahnur)
 7. Ümumi əsgəri nizamnamə IV kurs – (Məmmədova Mahnur)
 8. Orduda fiziki tərbiyənin əsasları -(Məmmədova Mahnur)
 9. Topoqrafiya III kurs- (Həsənov Aydın)
 10. Hərbi topoqrafiya IV kurs -(Həsənov Aydın)

BƏDƏN TƏRBİYƏSİ VƏ İDMAN KAFEDRASI

 1. Həndbol və OTM – (İlqar Haqverdiyev)
 2. Gimnastika və OTM  I kurs – (Amalya Məmmədova)
 3. İdman fiziologiyası III kurs  – ( Amalya Məmmədova)
 4. SİN nəzəriyyəsi və metodikası – (Ayət Rüstəmzadə)
 5. Atletika III kurs- (Urfan Cabbarov)
 6. SİN nəzəriyyəsi – (Urfan Cabbarov)
 7. Şahmat – (Etibar Həsənov)
 8. İdman ustalığının artırılması – (Tural Əliyev)
 9. Bədən tərbiyəsi və idman tarixi – (Mətanət Rzayeva)
 10. Idman metralogiyası III  kurs – ( Mətanət Rzayeva)
 11. İdman fiziologiyası – (Mətanət Rzayeva)
 12. Voleybol və OTM – (Mətanət Rzayeva)
 13. İdman, turizm və şahmat – (Rəmziyyə Rəhimova)
 14. Orta məktəblərdə kütləvi idman işləri – (Sədaqət Bəylərova)
 15. Atletika I – (Sədaqət Bəylərova)
 16. Fiziki tərbiyə və tədrisi metodikası – (Səlimxan Süleymanov)
 17. Fiziki tərbiyə və OTM- (Şahnaz Qazaxova)
 18. İdman oyunları və OTM- (Şahnaz Qazaxova)
 19. Uşaq bağçalarında fiziki tərbiyə- (Şahnaz Qazaxova)
 20. Gimnastika və OTM II kurs – (Anar Yusifov)
 21. Stolüstü tennis – (Anar Yusifov)

MUSİQİ FƏNNLƏRİ KAFEDRASI

 1. Musiqi tarixi – (Lalə Rəfibəyli)
 2. Musiqinin tədrisi metodikası- (Saidə Həsənova)

Qeyri-ixtisas fənnlər.

 1. Ana dili-1 (fonetika) – (Fatma Saralova)
 2. Ana dili-3 (morfologiya)(İbtidai sinif müəllimliyi II kurs)-(Aydın Nağdəliyev)
 3. Ana dili -5 (sintaksis) (İbtidai sinif müəllimliyi III kurs) – (Gülcöhrə Mehrəliyeva)
 4. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti(I k.pedoqoji. 15 mühazirə,15praktik) -(Aynur Musayeva, Maysarat Veysəlova)
 5. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti Ik(30 praktik) – (Aynur.Musayeva, Maysarat Veysəlova)
 6. Uşaq anatomiyası, fizilogiyası və gigiyenası- (Həqiqət Abbasova)
 7. Ümumi fiziologiya- (Kifayət İsmayılova)
 8. Tarix (rus bölməsi) – (Sevinc Bağırova)
 9. Azərbaycan tarixi- (Sevinc Bağırova)
 10. Azərbaycan tarixi- (Eldar Mehdiyev)
 11. Azərbaycan Tarixi- (Jalə Mehdiyeva)
 12. İnformatika və OTM- (Natiqə Aslanova)
 13. Ana dilinin tədrisi – (Tahirə Quliyeva)
 14. Fəlsəfə və sosiologiya- (Qərənfil Ramazanova )
 15. Fəlsəfə -(Qərənfil Ramazanova )
 16. Politologiya- (Qərənfil Ramazanova )
 17. Sosiologiya- (Qərənfil Ramazanova )

2015-2016-cı tədris ili

II yarım il.

PSİXOLOGİYA KAFEDRASI

 1.  Klinik psixologiya – (Cəfər İbrahimov)
 2. Psixofizologiya – (Cəfər İbrahimov)
 3. Pedaqoji psixologiya – (Tahir Ələkbərov)
 4. Ümumi psixoloji praktikum-1 – ( Pakizə Məmmədova)
 5. Ümumi psixoloji praktikum-2- (Pakizə Məmmədova)
 6. Məktəbəqədər yaş dövründə idrak proseslərinin inkişafı – (Cəlilova Tünzalə)
 7. Psixologiya- (Cəlilova Tünzalə)
 8. Ekstremal şəraitlərdə psixoloji xidmət- (Bayramova Sabirə)
 9. Etnopsixologiya- (Bayramova Sabirə)
 10. Defektologiya- (Babayeva Alvina)
 11. Pedaqoji fəaliyyət və müəllim şəxsiyyətinə verilən tələblər- ( Alvina Babayeva)
 12. Psixologiyanın tədqiqat metodları və metodikaları- (Alvina Babayeva)
 13. Ümumi psixologiya-6- (Alvina Babayeva)
 14. Psixologiya- (qeyri ixtisas) (Alvina Babayeva)
 15. Çətin tərbiyə olunan uşaqların psixoloji xüsusiyyətləri- (İlham Məmmədov)
 16. Patopsixologiya- (İlham Məmmədov)
 17. Psixologiyada riyazi metodlar- (İlham Məmmədov) 
 18. Psixoanaliz -( Pərvanə Məmmədova)
 19. Ümumi psixologiya-4- (Pərvanə Məmmədova)
 20. İnkişaf və yaş psixologiyası- (Telli Cabbarova)
 21. Sosial psixologiya- (Leyla Həsənova)
 22. Gənclərin ailə həyatına hazırlığının psixoloji problemləri – (Aybəniz Mustafayeva)
 23. Psixodiaqnostika və psixokonsultasiyanın əsasları- ( Aybəniz Mustafayeva)
 24. Hüquq psixologiyası – (Səbinə Şahverdiyeva)

TƏHSİLİN PEDAQOGİKASI VƏ METODİKASI KAFEDRASI

 1.  Ailə pedaqogikası- (magistr) (Nübubət Babayeva)
 2. Pedaqogika- (musiqi) (Nübubət Babayeva)
 3. Azərbaycan xalq pedaqogikası- (Nübubət Babayeva)
 4. Təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsi- (Validə Bağırova)
 5. İbtidai təhsilin problemləri- ( Ziyafət Bayramova)
 6. Təhsilin əsasları- ( Ziyafət Bayramova)
 7. İbtidai siniflərdə riyazi anlayışların formalaşdırılması yolları – (Şəlalə Binnətova )
 8. Pedaqogika- ( Afaq Əliyeva)
 9. Təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsi- ( Afaq Əliyev)
 10. Sosial pedaqogika- (Yəhya Əliyev )
 11. Azərbaycanda pedaqoji fikir tarixi- (Əsmər Şərifova)
 12. Məktəbəqədər pedaqogika- (Əsmər Şərifova)
 13. Təhsilin əsasları -(Günay Kazımova)
 14. Təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsi- (Günay Kazımova)
 15. Pedaqoji ünsiyyət -( Elmira Həsənova)
 16. Riyaziyyat ibtidai kursunun aktual problemləri- (magistr) ( Tamilla Məmmədova)
 17. Riyaziyyat ibtidai kursunun nəzəri əsasları -(Tamilla Məmmədova)
 18. Riyaziyyat ibtidai kursunun tədrisi metodikası- (Tamilla Məmmədova)
 19. Pedaqogika tarixi- (Şərəf Əhmədova)
 20. Təhsilin idarə olunması -( Şərəf Əhmədova)
 21. Pedaqogika- (Səidə Nəsibova)
 22. Riyaziyyat ibtidai kursunun nəzəri əsasları- (Hüseyn Mehdiyev)
 23. Təhsilin əsasları- (Xəyalə Mustafayeva)

FİZİKİ TƏRBİYƏ,ÇAĞIRIŞAQƏDƏRKİ HAZIRLIQ VƏ MÜLKİ MÜDAFİƏ KAFEDRASI

 1. Güllə atıcılığı – (Hüseynov Fikrət)
 2. Azərbaycan hərb tarixi – (Məmmədov Mahnur)
 3. İlkin hərbi təlim metodikası -(Məmmədov Mahnur)
 4. Mülki müdafiə- (Əkbərova İradə)
 5. Tibbi biliklərin əsasları – (Əkbərova İradə)
 6. Mədəniyyətşünaslıq IV kurs -(Aynur Şükürova)  

BƏDƏN TƏRBİYƏSİ VƏ İDMAN KAFEDRASI

 1.  Güləş və OTM- (Etibar Həsənov)
 2. Fiziki tərbiyə və OTM- (Çingiz Hacıyev )
 3. Fiziki tərbiyənin tədrisi metodikası – (Çingiz Hacıyev )
 4. Fiziki tərbiyənin nəzəriyyəsi və tədrisi metodikası- (Çingiz Hacıyev )
 5. Həndbol və OTM -(İlqar Haqverdiyev)
 6. Üzgüçülük- (Amalya Məmmədova)
 7. İdman metralogiyası -(Mətanət Rzayeva)
 8. İdman təbabəti və gigiyenası – (Mətanət Rzayeva)
 9. İdmanın idarə edilməsi – (Mətanət Rzayeva)
 10. Voleybol və OTM – (Mətanət Rzayeva)
 11. SİN nəzəriyyəsi metodikası I kurs – (Şahnaz Qazaxova)
 12. SİN nəzəriyyəsi metodikası II kurs – (Şahnaz Qazaxova)
 13. İdman oyunları və OTM- (Şahnaz Qazaxova)
 14. İdman ustalığının artırılması -( Tuənnləriral Əliyev )
 15. İdmanın texniki vasitələri- ( Tural Əliyev )
 16. Gimnastika I kurs – (Anar Yusifov)
 17. Gimnastika III kurs – (Anar Yusifov)
 18. Bədən tərbiyəsinin təşkili və idarə olunması- (Rəmziyyə Rəhimova )
 19. İdman təbabəti və gigiyenası II kurs – (Rəmziyyə Rəhimova )
 20. İdman təbabəti və gigiyenası III kurs – (Rəmziyyə Rəhimova )
 21. Bədən tərbiyəsi və idman tarixi – (Səlimxan Süleymanov)
 22. Mədəniyyətşünaslıq III kurs – (Aynur Şükürova) 

MUSİQİ FƏNNLƏRİ KAFEDRASI

 1. Azərbaycan musiqi tarixi

QEYRİ-İXTİSAS FƏNNLƏRİ

 1. Multikulturalizm- Məktəbəqədər ixtisası üçün