Mühazirələr

2023-2024-cü tədris ili

II yarım il

TƏHSİLİN PEDAQOGİKASI VƏ METODİKASI KAFEDRASI

 1. İbtidai siniflərdə riyaziyyat və onun tədrisi metodikası-3 Binnətova Şəlalə
 2. İbtidai siniflərdə riyaziyyat və onun tədrisi metodikası-1 Binnətova Şəlalə
 3. Sosial Pedaqogika Rəfiqə Isgəndərova
 4. Məktəbəqədər təhsilin inkişaf tarixi
 5. Aile terbiyesi Günay Kazımova
 6. Məktəbəqədər pedaqogika. Əsmər Şərifova
 7. İbtidai siniflərdə məntiqi məsələlər və onların həlli üsulları Binnətova Şəlalə
 8. Ailə pedaqogikası Əsmər Şərifova
 9. Təhsil sistemi və layihələrin idarə edilməsi Əhmədova Şərəf
 10. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların əmək tərbiyəsi Lela Rüstəmova

MUSİQİ FƏNLƏRİ KAFEDRASI

 1. Musiqi fənninin tədrisi metodikası-1 Həsənova Səidə
 2. Xorşünaslıq
 3. İbtidai siniflərdə musiqi və onun tədrisi metodikası
 4. Vokal və onun tədrisi metodikası
 5. Azərbaycan musiqi tarixi-2
 6. Xarici musiqi tarixi-2

PSİXOLOGİYA KAFEDRASI

 1. Psixologiya (Alman, Fransız, Rus, Tar., tar.-coğ.müəl.) – (b/m.Leyla Həsənova)
 2. Psixologiya tarixi – (b/m İ.Məmmədov)
 3. İnkişaf və yaş psixologiyası
 4. İnkişaf və yaş psixologiyası
 5. Klinik psixologiya – (dos. Cəfər İbrahimov)
 6. Psixologiyanın tədrisi metodikası – (dos. Cəfər İbrahimov)
 7. Psixofiziologiya – (dos. Cəfər İbrahimov)
 8. Təhsildə psixoloji xidmət və psixoloji praktikum (45saat) – TSPX III kurs – (b/m Pərvanə Məmmədova)
 9. Təhsildə psixoloji xidmət və psixoloji praktikum – TSPX II kurs – (b/m Pərvanə Məmmədova)
 10. Ümumi psixologiya-4 – Psixologiya II kurs – (b/m Pərvanə Məmmədova)
 11. Ümumi psixologiya – (b/m Leyla Həsənova)
 12. Genderin psixoloji problemləri – (b/m Arzu Bağırzadə)
 13. Psixologiya – İbtidai sinif müəllimliyi -(b/m Arzu Bağırzadə)
 14. Ailə psixologiyası – (b/m A.Mustafayeva)

BƏDƏN TƏRBİYƏSİ VƏ İDMAN KAFEDRASI

 1. Həndbol və OTM
 2. İdman məşqinin əsasları
 3. SİN nəzəriyyəsi II kurs 
 4. SİN Nəzəriyyəsi  I kurs
 5. Idman oyunlarının nəzəriyyəsi və metodikası-1
 6. Fiziki tərbiyənin nəzəriyyəsi və tədrisi metodikası-2
 7. Güləş və OTM
 8. Atletikanın tədrisi metodikası
 9. Üzgüçülüyün tədrisi metodikası
 10. S/f. Voleybol və OTM
 11. Bədən tərbiyəsinin nəzəriyyəsi və metodikası
 12. Gigiyena
 13. Müalicə bədən tərbiyəsi və masaj-1
 14. Basketbol
 15. S/f. Azərbaycan milli xalq oyunları
 16. S/f Futbol və OTM 
 17. Futbolun tədrisi metodikası
 18. Futbol- Məşqçilik II kurs
 19. Futbol- Gənclərin cağırışa qədərki hazırlığı III kurs
 20. Futbol
 21. Orta məktəblərdə əsas idman növləri

FİZİKİ TƏRBİYƏ, ÇAĞIRIŞAQƏDƏRKİ HAZIRLIQ VƏ MÜLKİ MÜDAFİƏ KAFEDRASI

 1. Azərb.hərb tarixi
 2. HƏRBİ İDMAN OYUNLARI
 3. SIRA HAZIRLIĞI
 4. GƏNCLƏRİN ÇAĞIRIŞAQƏDƏRKİ HAZIRLIĞININ NƏZƏRIYYƏSI VƏ METODİKASI-2
 5. GƏNCLƏRİN ÇAĞIRIŞAQƏDƏRKİ HAZIRLIĞINDA HƏRBİ RƏHBƏRİN TƏLİM-TƏDRİS PROSESİNİN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ
 6. Orduda fiziki haz asaslari
 7. MÜLKİ MÜDAFİƏ
 8. Mülki Müdafiə və ilkin tibbi yardım
 9. Taktiki hazırlıq
 10. VMH və atıcılıq

   ÜMUMİ PEDAQOGİKA KAFEDRASI

 1. Gender pedaqogikası
 2. İnklüziv təhsil – (Bəsirə Abbasova)

2023-2024-cü tədris ili

I yarım il

FİZİKİ TƏRBİYƏ, ÇAĞIRIŞAQƏDƏRKİ HAZIRLIQ VƏ MÜLKİ MÜDAFİƏ KAFEDRASI

 1. MM rolu və vəzif . MM tibb xidmət təşkili.
 2. MM sülh döv.FH təsn.xəsar.əhal.ilk.tibb.təm.təşk
 3. FHad.nəticəs.aradan.qald
 4. Dozimetrik cihaz
 5. Nüvə silah və onun xarak . Nüvə zədələnmə ocağ.ilk.yar.təşk.
 6. Kimyəvi silah və onun xar.
 7. Bak.silah və biol zəd ocağı. İTY
 8. Bakteriol.silah və bioloji.zəd ocağı İTB
 9. Bak.silah və biol zəd ocağ. İTY
 10. FH yaranmış şəraitin qiymətləndirilməsi
 11. MM əhalinin müh.prins və üsul. Mühafizə qurğ.və onlarn.istf
 12. MM fərdi və tibbi mühafiz.vasit
 13. MM köçür.tədb.və köç.mahiy
 14. Həkiməqədər ilk tibbi yardım
 15. Mülki müdafiə sistemində rabitə və xəbərdarlıq

BƏDƏN TƏRBİYƏSİ VƏ İDMAN KAFEDRASI

 1. Azərbaycan milli idman oyunları
 2. Azərbaycan milli xalq oyunları
 3. Bədən tərbiyəsi və idman tarixi
 4. Bədən tərbiyəsi və idmanın idarə edilməsi
 5. Bədən tərbiyəsinin nəzəriyyəsi və metodikası
 6. Bədən tərbiyəsi və idman tarixi. (III kurs İd.)
 7. F.T. və OTM
 8. Fiziki tərbiyənin tədrisi metodikası.
 9. Futbol və OTM.
 10. Futbolun tədrisi metodikası
 11. Gigiyena
 12. Gimnastikanın tədrisi metodikası
 13. İdman metrologiyası (İD. III kurs)
 14. İdman oyunları nəzəriyyəsi və metodika
 15. Kütləvi idman işlərinin təşkili
 16. Müal.b-t. və masaj-2
 17. Müalicə b-tərb. və masaj (II kurs Məşq)
 18. Müalicə b-tərb. və masaj  (II kurs İdman)
 19. SİN nəzər (I kurs)
 20. Mütəhərrik oyunlar
 21. SİN nəzəriyyəsi (III kurs)
 22. SİN nəzəriyyəsi (II kurs)
 23. Stol üstü tennis
 24. Voleybol və OTM
 25. Atletika və OTM
 26. Atletikanın tədrisi metodikası
 27. Basketbol
 28. Güləş və OTM
 29. İdman fiziologiyası
 30. İdman oyunları (I kurs)
 31. Şahmat (III kurs)
 32. Üzgüçülüyün tədrisi metodikası (Məşq I kurs)
 33. Həndbol və OTM

                                                                         PSİXOLOGİYA KAFEDRASI

 1. Ailə və gender psixologiyası – (b/m Arzu Bağırzadə)
 2.  Pedaqoji psixologiya – (dos. Cəfər İbrahimov)
 3. Ali məktəb psixologiyası – (dos. Cəfər İbrahimov)
 4. Psixologiyanın tədrisi metodikası – (dos. Cəfər İbrahimov)
 5. Psixoanaliz – (b/m. Pərvanə Məmmədova)
 6. Psixologiya (M.q., Musiqi müəl. II kurs) – (b/m. Pərvanə Məmmədova)
 7. Psixologiya (İnformatika müəl. I kurs) – (b/m. Pərvanə Məmmədova)
 8. Etnopsixologiy (Psixologiya  IV kurs) – (b/m. Pərvanə Məmmədova)
 9. Genderin psixoloji problemləri – (b/m.Arzu Bağırzadə)
 10. Psixologiya (Fizika m. Texnologiya m.) – (b/m.Arzu Bağırzadə)
 11. Psixologiya (Alman, fransız, rus müəl.) – (b/m.Leyla Həsənova)
 12. Psixologiya (Təsviri inc. müəl.) – (b/m.Leyla Həsənova)
 13. Ailə psixologiyası – (Aybəniz Mustafayeva)
 14. Nizami Gəncəvinin psixoloji görüşləri- (dos. Zümrüd Cavadova)
 15. Psixologiya – (dos. Zülalə Aslanova)
 16. Defektologiya- (Alvina Babayeva)
 17. Fəaliyyət psixologiyası – (Alvina Babayeva)
 18. Ümumi psixoloji praktikum-2 – (dos. Pakizə Məmmədova)
 19. Uşaq psixologiyası -( dos.Zərifə Nəsrullayeva )
 20. Psixodiaqnostika və psixokonsultasiyanın əsasları -( p.ü.f.d.Tünzalə Cəlilova)
 21. İdarəetmə psixologiyası  -( p.ü.f.d.Tünzalə Cəlilova)
 22. Психология- (p.ü.f.d.Sabirə Bayramova)
 23. Eksperimental psixologiya – ( İlham Məmmədov)
 24. Ümumi psixologiya-1  – (İlham Məmmədov)
 25. Çətin tərbiyə olunan uşaqların psixologiyası – (İlham Məmmədov)
 26. Psixologiyada riyazi metodlar – (İlham Məmmədov)
 27. Psixologiyanın əsasları- (İlham Məmmədov)
 28. Koqnitiv psixologiya – (Səbinə Şahverdiyeva)
 29. Hüquq psixologiyası- (Səbinə Şahverdiyeva)
 30. Ümumi psixologiya-3 – (Abuhəyat Bağırova)
 31. Ümumi psixologiya-5 – (Aybəniz Mustafayeva)
 32. Ümumi psixologiya-7 – (dos.Zərifə Nəsrullayeva)
 33. Genderin psixoloji problemləri- (Arzu Bağırzadə)
 34. Şəxsiyyət psixologiyası – (Telli Cabbarova)
 35. Mədəniyyət psixologiyası – (Alvina Babayeva)
 36. Ailə psixologiyası 2023

TƏHSİLİN PEDAQOGİKASI VƏ METODİKASI KAFEDRASI

 1. Uşaq bağçasında əyləncəli məsələlərin həlli
 2. İbtidai siniflərdə riyaziyyat və onun tədrisi metodikası-2
 3. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində məntiqi və riyazi təfəkkürün inkişafı metodikası
 4. İbtidai siniflərdə riyazi oyunların təşkili və keçirilməsi
 5. İbtidai siniflərdə əsas riyazi anlayışların öyrədilməsi
 6. Pedaqogika – M/q, İbtidai sinif müəllimi I k. – (Saidə Nəsibova)
 7. Müəllim və tərbiyəçinin pedaqoji ustalığı – M/q. III k – (Rəfiqə İsgəndərova)
 8. Pedaqoji etika – TSPX IV k – (Rəfiqə İsgəndərova)
 9. Peşə hazırlığı və onun pedaqoji əsasları – İbtidai sinif müəllimi IV k. – (Rəfiqə İsgəndərova)
 10. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində məntiqi və riyazi təfəkkürün inkişafı metodikası – (Şəlalə Binnətova)
 11. İbtidai siniflərdə riyaziyyat və onun tədrisi  metodikası-2 – (Şəlalə Binnətova)
 12. Düşündürücü və əyləncəli riyazi məsələlərin təlimi metodikası – (Şəlalə Binnətova)

ÜMUMİ  PEDAQOGİKA  KAFEDRASI

 1. N.Gəncəvini pedaqoji görüşləri – (Bayram Apoyev)
 2. İnklüziv təhsil – (Bəsirə Abbasova)

MUSİQİ FƏNLƏRİ KAFEDRASI

 1. Azərbaycan musiqi tarixi-1
 2. Xarici musiqi tarixi-1

MAGİSTRATURA ŞÖBƏSİ

 1. Ali məktəb pedaqogikası – (dos. Ziyafət Bayramova)
 2. Ali məktəb pedaqogikası – (dos.Allahverdi Quliyev)
 3. Tərbiyə işi – (Saida Nəsibova)

2022-2023-cü tədris ili

II yarım il

PSİXOLOGİYA KAFEDRASI

 1. Psixologiya (Alman, Fransız, Rus, Tar., tar.-coğ.müəl.) – (b/m.Leyla Həsənova)
 2. Psixologiya tarixi – (b/m İ.Məmmədov)
 3. İnkişaf və yaş psixologiyası
 4. İnkişaf və yaş psixologiyası

BƏDƏN TƏRBİYƏSİ VƏ İDMAN KAFEDRASI

 1. Həndbol və OTM

FİZİKİ TƏRBİYƏ, ÇAĞIRIŞAQƏDƏRKİ HAZIRLIQ VƏ MÜLKİ MÜDAFİƏ KAFEDRASI

 1. Azərb.hərb tarixi
 2. GÇH nəzər və met
 3. GÇH-da ilkin hərbi təlim metodikası
 4. Orduda fiziki hazırlığın əsasları
 5. Taktiki hazırlıq
 6. VMH və atıcılıq

2022-2023-cü tədris ili

I yarım il

ÜMUMİ  PEDAQOGİKA  KAFEDRASI

 1. N.Gəncəvini pedaqoji görüşləri – (Bayram Apoyev)
 2. İnklüziv təhsil – (Bəsirə Abbasova)

PSİXOLOGİYA KAFEDRASI

 1.  Pedaqoji psixologiya – (dos. Cəfər İbrahimov)
 2. Ali məktəb psixologiyası – (dos. Cəfər İbrahimov)
 3. Psixologiyanın tədrisi metodikası – (dos. Cəfər İbrahimov)
 4. Psixoanaliz – (b/m. Pərvanə Məmmədova)
 5. Psixologiya (M.q., Musiqi müəl. II kurs) – (b/m. Pərvanə Məmmədova)
 6. Psixologiya (İnformatika müəl. I kurs) – (b/m. Pərvanə Məmmədova)
 7. Etnopsixologiy (Psixologiya  IV kurs) – (b/m. Pərvanə Məmmədova)
 8. Genderin psixoloji problemləri – (b/m.Arzu Bağırzadə)
 9. Psixologiya (Fizika m. Texnologiya m.) – (b/m.Arzu Bağırzadə)
 10. Psixologiya (Alman, fransız, rus müəl.) – (b/m.Leyla Həsənova)
 11. Psixologiya (Təsviri inc. müəl.) – (b/m.Leyla Həsənova)
 12. Ailə psixologiyası – (Aybəniz Mustafayeva)
 13. Nizami Gəncəvinin psixoloji görüşləri- (dos. Zümrüd Cavadova)
 14. Psixologiya – (dos. Zülalə Aslanova)
 15. Defektologiya- (Alvina Babayeva)
 16. Fəaliyyət psixologiyası – (Alvina Babayeva)
 17. Ümumi psixoloji praktikum-2 – (dos. Pakizə Məmmədova)
 18. Uşaq psixologiyası -( dos.Zərifə Nəsrullayeva )
 19. Psixodiaqnostika və psixokonsultasiyanın əsasları -( p.ü.f.d.Tünzalə Cəlilova)
 20. İdarəetmə psixologiyası  -( p.ü.f.d.Tünzalə Cəlilova)
 21. Психология- (p.ü.f.d.Sabirə Bayramova)
 22. Eksperimental psixologiya – ( İlham Məmmədov)
 23. Ümumi psixologiya-1  – (İlham Məmmədov)
 24. Çətin tərbiyə olunan uşaqların psixologiyası – (İlham Məmmədov)
 25. Psixologiyada riyazi metodlar – (İlham Məmmədov)
 26. Psixologiyanın əsasları- (İlham Məmmədov)
 27. Koqnitiv psixologiya – (Səbinə Şahverdiyeva)
 28. Hüquq psixologiyası- (Səbinə Şahverdiyeva)
 29. Ümumi psixologiya-3 – (Abuhəyat Bağırova)
 30. Ümumi psixologiya-5 – (Aybəniz Mustafayeva)
 31. Ümumi psixologiya-7 – (dos.Zərifə Nəsrullayeva)
 32. Genderin psixoloji problemləri- (Arzu Bağırzadə)
 33. Şəxsiyyət psixologiyası – (Telli Cabbarova)
 34. Mədəniyyət psixologiyası – (Alvina Babayeva)

TƏHSİLİN PEDAQOGİKASI VƏ METODİKASI KAFEDRASI

 1. Pedaqogika – M/q, İbtidai sinif müəllimi I k. – (Saidə Nəsibova)
 2. Müəllim və tərbiyəçinin pedaqoji ustalığı – M/q. III k – (Rəfiqə İsgəndərova)
 3. Pedaqoji etika – TSPX IV k – (Rəfiqə İsgəndərova)
 4. Peşə hazırlığı və onun pedaqoji əsasları – İbtidai sinif müəllimi IV k. – (Rəfiqə İsgəndərova)
 5. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində məntiqi və riyazi təfəkkürün inkişafı metodikası – (Şəlalə Binnətova)
 6. İbtidai siniflərdə riyaziyyat və onun tədrisi  metodikası-2 – (Şəlalə Binnətova)
 7. Düşündürücü və əyləncəli riyazi məsələlərin təlimi metodikası – (Şəlalə Binnətova)

MUSİQİ FƏNLƏRİ KAFEDRASI

 1. Azərbaycan musiqi tarixi-1
 2. Xarici musiqi tarixi-1

BƏDƏN TƏRBİYƏSİ VƏ İDMAN KAFEDRASI

 1. Azərbaycan milli idman oyunları
 2. Azərbaycan milli xalq oyunları
 3. Bədən tərbiyəsi və idman tarixi
 4. Bədən tərbiyəsi və idmanın idarə edilməsi
 5. Bədən tərbiyəsinin nəzəriyyəsi və metodikası
 6. Bədən tərbiyəsi və idman tarixi. (III kurs İd.)
 7. F.T. və OTM
 8. Fiziki tərbiyənin tədrisi metodikası.
 9. Futbol və OTM.
 10. Futbolun tədrisi metodikası
 11. Gigiyena
 12. Gimnastikanın tədrisi metodikası
 13. İdman metrologiyası (İD. III kurs)
 14. İdman oyunları nəzəriyyəsi və metodika
 15. Kütləvi idman işlərinin təşkili
 16. Müal.b-t. və masaj-2
 17. Müalicə b-tərb. və masaj (II kurs Məşq)
 18. Müalicə b-tərb. və masaj  (II kurs İdman)
 19. SİN nəzər (I kurs)
 20. Mütəhərrik oyunlar
 21. SİN nəzəriyyəsi (III kurs)
 22. SİN nəzəriyyəsi (II kurs)
 23. Stol üstü tennis
 24. Voleybol və OTM
 25. Atletika və OTM
 26. Atletikanın tədrisi metodikası
 27. Basketbol
 28. Güləş və OTM
 29. İdman fiziologiyası
 30. İdman oyunları (I kurs)
 31. Şahmat (III kurs)
 32. Üzgüçülüyün tədrisi metodikası (Məşq I kurs)

2021-2022-ci tədris ili

II yarım il

ÜMUMİ  PEDAQOGİKA  KAFEDRASI

 1. N.Gəncəvinin pedaqoji görüşləri  (TSPX II kurs) – (Bəsirə Abbasova)

PSİXOLOGİYA KAFEDRASI

 1. Klinik psixologiya – (dos. Cəfər İbrahimov)
 2. Psixologiyanın tədrisi metodikası – (dos. Cəfər İbrahimov)
 3. Psixofiziologiya – (dos. Cəfər İbrahimov)
 4. Təhsildə psixoloji xidmət və psixoloji praktikum (45saat) – TSPX III kurs – (b/m Pərvanə Məmmədova)
 5. Təhsildə psixoloji xidmət və psixoloji praktikum – TSPX II kurs – (b/m Pərvanə Məmmədova)
 6. Ümumi psixologiya-4 – Psixologiya II kurs – (b/m Pərvanə Məmmədova)
 7. Ümumi psixologiya – (b/m Leyla Həsənova)
 8. Genderin psixoloji problemləri – (b/m Arzu Bağırzadə)
 9. Psixologiya – İbtidai sinif müəllimliyi -(b/m Arzu Bağırzadə)
 10. Ailə psixologiyası – (b/m A.Mustafayeva)

TƏHSİLİN PEDAQOGİKASI VƏ METODİKASI KAFEDRASI

 1. Məktəbəqədər pedaqogika – (Əsmər Şərifova)
 2. Pedaqoji etika və ustalıq – (Əsmər Şərifova)
 3. Sosial pedaqogika (TSPX, M/q. təhsil, İbtidai sinif müəllimliyi) – (Rəfiqə İsgəndərova)
 4. Müəllim və tərbiyəçinin pedaqoji ustalığı (M/q təlim və tərbiyə) – (Rəfiqə İsgəndərova)
 5. Şagird fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinin üsul və vasitələri (TSPX) – (Rəfiqə İsgəndərova)
 6. Pedaqogika- (Şərəf Əhmədova)
 7. Təhsil sistemi və layihələrin idarə edilməsi – (Şərəf Əhmədova)
 8. Təhsil və pedaqoji fikir tarixi – (Afaq Əliyeva)
 9. Məktəbəqədər təhsilin inkişaf tarixi – (Afaq Əliyeva)
 10. Pedaqoji ünsiyyət – (Tünzalə Şərifova)

MUSİQİ FƏNLƏRİ KAFEDRASI

 1. Musiqi əsərlərinin təhlili – (b/m Lalə Rəfibəyli)
 2. Azərbaycan musiqi tarixi-2 – (b/m Lalə Rəfibəyli)
 3. Musiqinin tədrisi metodikası – (b/m Saidə Həsənova)
 4. Musiqi   və   onun  tədrisi   metodikası – (b/m Nuşabə Seyfullayeva)

BƏDƏN TƏRBİYƏSİ VƏ İDMAN KAFEDRASI

 1. İdman məşqinin əsasları
 2. SİN nəzəriyyəsi II kurs 
 3. SİN Nəzəriyyəsi  I kurs
 4. Idman oyunlarının nəzəriyyəsi və metodikası-1
 5. Fiziki tərbiyənin nəzəriyyəsi və tədrisi metodikası-2
 6. Güləş və OTM
 7. Atletikanın tədrisi metodikası
 8. Üzgüçülüyün tədrisi metodikası
 9. S/f. Voleybol və OTM
 10. Bədən tərbiyəsinin nəzəriyyəsi və metodikası
 11. Gigiyena
 12. Müalicə bədən tərbiyəsi və masaj-1
 13. Basketbol
 14. S/f. Azərbaycan milli xalq oyunları
 15. S/f Futbol və OTM 
 16. Futbolun tədrisi metodikası
 17. Futbol- Məşqçilik II kurs
 18. Futbol- Gənclərin cağırışa qədərki hazırlığı III kurs
 19. Futbol
 20. Orta məktəblərdə əsas idman növləri

QEYRİ-İXTİSAS FƏNNLƏR

 1. Həyat bilgisi və OTM-1 – İbtidai sinif müəllimliyi III kurs

2021-2022-ci tədris ili

I yarım il

TƏHSİLİN PEDAQOGİKASI VƏ METODİKASI KAFEDRASI

 1. İbtidai təhsilin pedaqogikası – (Tünzalə Şərifova)
 2. Pedaqogika tarixi – (Şərəf Əhmədova)
 3. Təhsilin idarə olunması – (Şərəf Əhmədova)
 4. Etnopedaqogika – (Nübubət Babayeva)
 5. Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası – (dos. Tamilla  Məmmədova)
 6. Düşündürücü və əyləncəli riyazi məsələlərin təlimi metodikası – (b/m Şəlalə Binnətova)
 7. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində məntiqi və riyazi təfəkkürün inkişafı metodikası – (b/m Şəlalə Binnətova)
 8. İbtidai siniflərdə riyaziyyat və onun tədrisi  metodikası -2 – (b/m Şəlalə Binnətova)

MUSİQİ FƏNLƏRİ KAFEDRASI

 1. Musiqinin tədrisi metodikası – (b/m Saidə Həsənova)
 2. Azərbaycan musiqi tarixi (II kurs) – (b/m Lalə Rəfibəyli)
 3. Xarici musiqi tarixi (I kurs) – (b/m Lalə Rəfibəyli)

BƏDƏN TƏRBİYƏSİ VƏ İDMAN KAFEDRASI

 1. Azərbaycan milli idman oyunları
 2. Azərbaycan milli xalq oyunları
 3. Bədən tərbiyəsi və idman tarixi
 4. Bədən tərbiyəsi və idmanın idarə edilməsi
 5. Bədən tərbiyəsinin nəzəriyyəsi və metodikası
 6. Bədən tərbiyəsi və idman tarixi. (III kurs İd.)
 7. F.T. və OTM
 8. Fiziki tərbiyənin tədrisi metodikası.
 9. Futbol və OTM.
 10. Futbolun tədrisi metodikası
 11. Gigiyena
 12. Gimnastikanın tədrisi metodikası
 13. Həndbol (Məşq II kurs)
 14. Həndbol (F.tərb. III kurs)
 15. İdman metrologiyası (İD. III kurs)
 16. İdman oyunları nəzəriyyəsi və metodika
 17. Kütləvi idman işlərinin təşkili
 18. Müal.b-t. və masaj-2
 19. Müalicə b-tərb. və masaj (II kurs Məşq)
 20. Müalicə b-tərb. və masaj  (II kurs İdman)
 21. SİN nəzər (I kurs)
 22. Mütəhərrik oyunlar
 23. SİN nəzəriyyəsi (III kurs)
 24. SİN nəzəriyyəsi (II kurs)
 25. Stol üstü tennis
 26. Voleybol və OTM
 27. Atletika və OTM
 28. Atletikanın tədrisi metodikası
 29. Basketbol
 30. Güləş və OTM
 31. İdman fiziologiyası
 32. İdman oyunları (I kurs)
 33. Şahmat (III kurs)
 34. Üzgüçülüyün tədrisi metodikası (Məşq I kurs)

FİZİKİ TƏRBİYƏ, ÇAĞIRIŞAQƏDƏRKİ HAZIRLIQ VƏ MÜLKİ MÜDAFİƏ KAFEDRASI

 1. GÇH tədrisi metodikası-1
 2. GÇH tədrisi metodikası-2
 3. Hərbi qanunvericiliyinin əsasları
 4. Hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinin əsasları
 5. Mülkü müdafiə və ilk tibbi yardım
 6. Mülki müdafiə
 7. Orduda fiziki hazırlığın əsasları
 8. Sıra hazırlığı
 9. Taktik hazırlıq
 10. Tibbi biliklərin əsasları
 11. Topoqrafiya
 12. VMH və atıcılıq 

2019-2020-ci tədris ili

II yarım il

QEYRİ-İXTİSAS FƏNNLƏR

 1. Xarici dil-3 (İngilis dili)(İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası II kurs) – b/m Səbinə Cəfərova.
 2. Xarici dil-5 (İngilis dili)(İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası III kurs) – b/m Səbinə Cəfərova.
 3. Azərbaycan dili və nitq nədəniyyəti – (Elmira Əliyeva)
 4. S/f. İfadəli oxu – (Elmira Əliyeva)
 5. Ana dilinin tədrisi metodikası-1(İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası III kurs)
 6. Riyaziyyat-1 – (Təranə Hüseynova)
 7. Həyat bilgisi və OTM-2 – (Aynur Hüseynzadə)
 8. S/f İqtisadiyyat – (Mustafa Cəfərov) —
 9. Ekologiya – (Natiqə İsmayılzadə)+
 10. Biomexanika – ()+
 11. S/f Əməyin mühafizə təhlükəsizliyi – (Mustafa Yusifov) —-
 12. Fiziologiya (yaş daxil olmaqla) – (Könül Bayramova)+
 13. Xarici dili-1 (Alman) – (Sehran Səmədova)+
 14. Xarici dili-2 (Alman) – (Sehran Səmədova)+
 15. MSS-in anatomiyası və fiziologiyası – (Tükəzban Rüstəmova)+
 16. Pediatriya və gigiyenanın əsasları – (Lalə Heydərli)+
 17. Normal fiziologiya – (Aynur Bağırova)+
 18. Xarici dili-1 (Rus)- (Mehriban Məmmədova)+
 19. Ali riyaziyyat +
 20. Uşaq ədəbiyyatı – (Aynur Novruzova)+
 21. Biokimya – (Sevinc Zeynalova)+
 22. Informatika(Bədən tərbiyyəsi və idman) – (b/m. Sevinc Orucova)+
 23. Informatika və təhsildə İKT (TSPX III kurs)- (b/m Sevinc Orucova)+
 24. İnformatika və OTM (İbt.sinif müəllimliyi I kurs) – (Natiqə Cabbarova)
 25. Uşaq anatomiyası, fiziologiyası və gigiyenası.
 26. Uşaq anatomiyası və fiziologiyasının əsasları
 27. Təsviri incəsənət və OTM (İbtidai sinif  müəllimliyi)
 28. Təsviri incəsənət və OTM (Məktəbəqədər təlim və təhsil)
 29. Azərbaycan tarixi 
 30. Fəlsəfə
 31. Multikulturalizmə giriş 
 32. sosiologiya

MAGİSTRATURA ŞÖBƏSİ

 1. Ali məktəb pedaqogikası – (dos. Ziyafət Bayramova)
 2. Ali məktəb pedaqogikası – (dos.Allahverdi Quliyev)
 3. Tərbiyə işi – (Saida Nəsibova)