Category Archives: Professor-müəllim pedtehes

Nəsibova Saidə Nazim qızı.

26 mart 1971-ci il 1978-1988-ci illərdə Gəncə şəhəri 20 №li d/yol orta məktəbində təhsil almışdır. 1993-1997-ci illərdə H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutu bitirmişdir. 1998-2000-ci illərdə Gəncə Dövlət Universiteti bitirmişdir. 2012-ci il ildə Fəlsəfə Doktoru diplomunu almışdır . Hal –hazırda Gəncə Dövlət Universitetinin Pedaqoji fakultənin “Təhsilin Pedaqogikası və Metodikası” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışır. Yeni

Daha ətraflı

NURMƏHƏMMƏDİ SAMİRƏ TAĞI QIZI

27 yanvar 1983-ci il 2000 – 2004 – cü illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin “İbtidai təhsilin pedaqogikası ve metodikası” ixtisasının bakalavr pilləsini təhsil almış və müvəffəqiyyətlə başa vurmuşdur. 2004 – 2007 – ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin “İbtidai təhsilin pedaqogikası ve metodikası” ixtisası üzrə magistraturaya daxil olmuş və fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2014 – Gəncə Dövlət

Daha ətraflı

MƏMMƏDOVA VƏFA OKTAY QIZI

13 dekabr 1973-cü ildə Gəncə şəhərində müəllim ailəsində anadan olmuşdur. 1998-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin “İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası” ixtisasının bakalavriat pilləsinə qəbul olunmuş-2003-cü ildə isə həmin ixtisası müvəffəqiyyətlə bitirmişdir. 2004-2007-ci illərdə GDU-nin təhsilin Magistratura pilləsinin “Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi” ixtisasına qəbul olunmuş və həmin ixtisası fərqlənmə ilə bitirmişdir. 2003-2020-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin

Daha ətraflı

İsgəndərova Rəfiqə Əmirxan qızı

19 mart 1972-ci il 1989-cu ildə Ağstafa rayonunun Böyük-Kəsik kənd orta məktəbini bitirmişdır. 1991-ci ildə M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Rus Dili və Ədəbiyyatı İnstitutuna daxil olmuş və 1996-cı ildə həmin institutun rus dili və ədəbiyyatı müəllimi ixtisasını bitirmişdır. 2001-cü ildən 2014-cü ilə qədər Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Gəncə filialında pedaqogika müəllimi vəzifəsində çalışmışdır. 2015-ci ildən

Daha ətraflı

Rüstəmova Leyla Vaqif qızı

Rüstəmova Leyla 1979-cu ildə Gəncə şəhərində anadan olub.1996-ci ildə GDU-nin  İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası ixtisasına daxil olub. 2000-ci ildə GDU-nin magistratura şöbəsinin İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası ixtisasına daxil olub. GDU-nin 2003-cü ildə psixologiya kafedrasında laborant vəzifəsində çalışıb. 2011-ci ildə isə Təhsilin pedaqogikası və metodikası kafedrasında müəllim vəzifəsində işləyir. 2014-cü ildə doktoranturaya dissertant qəbul

Daha ətraflı

MUSTAFAYEVA XƏYALƏ NAMİQ QIZ

2000 – 2004 – cü illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin “İbtidai təhsilin pedaqogikası ve metodikası” ixtisasının bakalavr pilləsini təhsil almış və müvəffəqiyyətlə başa vurmuşdur. 2004 – 2006 – ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin “İbtidai təhsilin pedaqogikası ve metodikası” ixtisası üzrə magistraturaya daxil olmuş və fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2012 – ci ildən hal-hazıradək Gəncə Dövlət Universitetinin

Daha ətraflı

Quliyeva Könül Zabit

Quliyeva Könül Zabit qızı 1982-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. 1989-cu ildə 38 №li tam orta məktəbə daxil olmuş, 1999-cu ildə Bakı şəhəri 221 №li tam orta məktəbi bitirmişdi. Elə həmin ildə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Gəncə filialının İbtidai Təhsilin Pedaqogikası və metodikası fakültəsinə qəbul olub. 2003-cü ildə həmin İnstitutu qurtarıb. 2004-cü ildə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun

Daha ətraflı