“Müşayiətli xor əsəri üzərində iş. Məktəb mahnı-xor repertuarı üzərində iş” mövzusunda açıq dərs dinlənilmişdir

2023-cü il 05 aprel tarixində “Musiqi fənləri” kafedrasının   müəllimi Səma Bəşir qızı Məhərrəmovanın “Dirijorluq-2” fənnindən “Müşayiətli xor əsəri üzərində iş. Məktəb mahnı-xor repertuarı üzərində iş” mövzusunda  “Musiqi müəllimliyi” ixtisası üzrə  III kurs tələbəsi Nigar Rövşən qızı Vəliyeva ilə fərdi məşğələ şəklində  keçirdiyi açıq dərsi dinlənilmişdir.