Kateqoriya Arxivləri: Professor-müəllim heyəti PSİXOLOGİYA

Dosent Cavadova Zümrüd Soltan qızı

Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Cavadova (Şirinova) Zümrüd Soltan qızı 1951-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Fizuli rayonunun Qaradağlı kəndində ziyalı ailəsində anadan olmuş və həmin kənddə orta məktəbi, 1974-cü ildə isə Azərbaycan Pedaqoji Universitetini (V.İ.Lenin adına APİ)  bitirmişdir. 1983-cü ildən GDU-nun Psixologiya kafedrasında pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır. 48-dən çox elmi məqalənin, 2 monoqrafiya, 2 dərs vəsaiti, 11 adda  […]

Davamı

Dosent Aslanova Zülalə Mahmud qızı

1947 ci ildə anadan olmuş, 1963-66-cı illər Bakı 1nömrəli tibb texnikomunda təhsil alaraq oranı fərqlənmə diploma ilə bitirmişdir. 1966-70 illər Tovuz rayonunun Əlimərdanlı kəndində bağça müdiri və tibb bacısı vəzifələrində çalışmışdır. 1970-74-cü illərdə V.İ.Lenin adına APİ-nin (indiki ADPU) Ibtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası fakültəsinin məktəbəqədər təhsilin pedaqogikası və psixologiyası ixtisası üzrə təhsil almış və oranı […]

Davamı

Dosent İbrahimov Cəfər Hüseyn oğlu

Psixologiya kafedrasının dosenti,pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru İbrahimov Cəfər Hüseyn oğlu 1951-ci ildə Tovuz rayonu Yanıqlı kəndindən anadan olmuşdur. 1976-ci ildə Bakı Dövlət Universitetini (keçmiş S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti) “Biblioqrafiya” ixtisası üzrə bitirmişdir. 1986-1990-cı illərdə Moskva Dövlət Mədəniyyət Universitetinin aspiranturasında təhsil almış və 1991-ci ildə “Alim və mütəxəssisləri informasiya təminatı üçün problem istiqamətləndirici biblioqrafik bazanın formalaşdırılması və […]

Davamı

Dosent MƏMMƏDOVA PAKİZƏ ƏBÜLFƏT qızı

Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent MƏMMƏDOVA PAKİZƏ ƏBÜLFƏT qızı 1951-ci ildə Kirovabad (indiki Gəncə ş.) şəhəri F. Engels küçəsi, 188 saylı evdə anadan olmuş. 1958-ci ildə Kirovabad Şəhəri 21 saylı orta məktəbin 1-ci sinfinə daxil olub. 1966-cı ildə həmin məktəbin 8-ci sinfini bitirib,  Kirovabad Şəhəri 6 saylı orta məktəbdə daxil olub. 1970-ci ildə  H. Zərdabi adına […]

Davamı

Dosent əvəzi Nəsrullayeva Zərifə Nüyvər qızı

  1977-ci ildə Gəncə şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 1994-cü ildə Gəncə şəhəri 25 saylı orta məktəbi, 1998-ci ildə  H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji Institutunun Pedaqogika və psixologiya ixtisasını , 2000-ci ildə isə magistr pilləsini həmin ixtisas üzrə bitirmişdir. Hal-hazırda Gəncə Dövlət Universitetinin Psixologiya kafedrasının dosentidir. 1ədət dərs vəsaiti, fənn proqramları və çoxlu sayda elmi […]

Davamı

Baş müəllim CƏLİLOVA TÜNZALƏ ƏDALƏT QIZI

1969 – cu  ilin  noyabr  ayında  Gəncə  şəhərində anadan  olmuş və həmin şəhərdə orta məktəbi bitirmişdir. 1987-ci  ildə  GDPİ-nin  “İbtidai təhsilin  pedaqogikası  və  metodikası”  ixtisasına  qəbul  olmuş və 1991- ci  ildə isə həmin  İnstitutu  bitirmişdi. 1996-ci ildən GDPİ- nin  Psixologiya  kafedrasında  baş  laborant,  1998-ci  ildən müəllim və  2005-ci  ildən  baş  müəllim  vəzifəsində çalışır. 2014-cü  ilin  […]

Davamı

Baş müəllim Bayramova Sabirə Sabir qızı

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru 1974-cü ildə Gəncə şəhərində anadan olub. 1981-1991-ci illərdə Gəncə şəhəri Nizami Gəncəvi adına 11saylı orta məktəbdə təhsil almışdır. 1991-ci ildə H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ixtisasına qəbul olmuş, 1996-cı ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 30 yaxın elmi məqalənin müəllifidir.

Davamı

Baş müəllim Məmmədov İlham Məmməd oğlu

1981-1986-cı illərdə M.A.Suslev adına Rostov Dövlət Universitetinin fəlsəfə fakültəsinin psixologiya şöbəsini bitirmiş və DAK-in qərarı ilə psixoloq-müəllim ixtisası almışdır. Universiteti bitirdikdən sonra 1987-1988-ci illərdə Kirovabad (indiki Gəncə) Qənnadı fabrikində sosioloq, 1988-1997-ci illərdə şəhər Ruhi Əsəb dispanserində psixoloq vəzifəsində işləmişdir. 1988-1989-cu illərdə H.Zərdabi adına Kirovabad Dövlət pedaqoji İnstitutunun (indiki Gəncə Dövlət Universiteti) psixologiya kafedrasında stajçı müəllim, […]

Davamı

Baş müəllim Hüseynova Ərkinaz İsax qızı

  1953-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olub. 1976-cı ildə H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitunu Gəncə Dövlət Universitetinin İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası ixtisasına  daxil olmuşdur, 1981-ci ildə isə həmin institutu bitirmişdir. 1971-ci ildən elmi-pedaqoji fəaliyyətə başlamış,1991-ci ildən  isə həmin institutun  Psixologiya kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışır. 18 məqalə müəllifidir.

Davamı

Baş müəllim Babayeva Alvina Davud qızı

23 fevral  1955-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olub. 1970-ci ildə  Kirovabad  şəhərinin  4 saylı  orta məktəbini bitirib Kirovabad ş. Pedoqoji məktəbə qəbul olub və 1973-cü  ildə “Uşaq baxçası tərbiyəçisi” ixtisasını bitirmişdi. 1975-ci ildə Kirovabad DPİ-na qəbul olub 1980-ci ildə “Orta məktəbdə ibtidai sinif müəllimi” ixtisasını bitirmişdi. 1990-cı ildə M.Rəsulzadə adina BDU nəzdində təşkil edilmiş “Xalq […]

Davamı