Testlər

24 VƏ 26 AVQUSTDA KEÇİRİLƏCƏK İMTAHANLARIN TEST TAPŞIRIQLARI

Atletika – I kurs Bədən tərbiyəsi

İdman oyunları -I kurs Fiziki tərbiyə

Gimnastika – I kurs Fiziki tərbiyə

Yüngül atletika – II kurs Fiziki tərbiyə

Basketbol – III kurs Bədən tərbiyəsi

Futbol – III kurs Fiziki tərbiyə

Güləş – III kurs Fiziki tərbiyə

2019-2020-ci tədris ili

II yarım il

03.07.2020-Cİ İL TARİXİNDƏ KEÇİRİLƏN 

TESTLƏR (düzgün cavab A variantı)

Bədən tərbiyəsi və idman ixtisası

II kurs – İdmanın texniki vasitələri

İbtidai sinif müəllimliyi ixtisası

I kurs – Ana dili-2

II kurs – Təhsilin idarə olunması

III kurs – Sosial pedaqogika

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə ixtisası

I kurs – Məktəbəqədər pedaqogika 

II kurs – Əmək tərbiyəsi

III kurs – Ətraf aləmlə tanışlıq

Psixologiya ixtisası

I kurs – Ümumi psixologiya -2 

II kurs – Sosial psixologiya

III kurs – Klinik psixologiya

TSPX ixtisası

I kurs – Riyaziyyat-2

II kurs – Psixoanaliz

III kurs – Klinik psixologiya

29.06.2020-Cİ İL TARİXİNDƏ KEÇİRİLƏN 

TESTLƏR (düzgün cavab A variantı)

Bədən tərbiyəsi və idman ixtisası

I kurs – Psixologiya

II kurs – İnsan anatomiyası

III kurs – Atıcılıq

Fiziki tərbiyə və ÇQH ixtisası

I kurs – Pedaqogika

II kurs – Psixologiya

İbtidai sinif müəllimliyi ixtisası

I kurs – RİKNƏ

II kurs – İnilis dili 4

III kurs – Texnologiya və OTM

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə ixtisası

I kurs – Mülki müdafiə və tibbi biliklər

II kurs – Sosial Pedaqogika

III kurs – İnformatika və təhsildə İKT

Musiqi müəllimliyi ixtisası

I kurs – İnformatika və təhsildə İKT

Psixologiya ixtisası

I kurs – Pedaqoji psixologiya

II kurs – İnformatika

III kurs – Hüquq psixologiyası

TSPX ixtisası

I kurs – Pedaqoji psixologiya

II kurs – Sosial pedaqogika

III kurs – Təhsildə sosial-psixoloji xidmət və psixoloji praktikum

23.06.2020-Cİ İL TARİXİNDƏ KEÇİRİLƏN 

TESTLƏR (düzgün cavab A variantı)

Bədən tərbiyəsi və idman ixtisası

I kurs – Pedaqogika

II kurs – İdman təbabəti

III kurs – Gigiyena

Fiziki tərbiyə və ÇQH ixtisası

II kurs – Hərbi işin əsasları

III kurs – Təhsilin əsasları

İbtidai sinif müəllimliyi ixtisası

I kurs – Uşaq anatomiyasının fiziologiyası və gigiyenası

II kurs – RİKNƏ

III kurs – RTM

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə ixtisası

I kurs – Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması metodikası

II kurs – İnkluziv təhsil

III kurs – Nitq nkişafı metodikası

Musiqi müəllimliyi ixtisası

II kurs – Pedaqogika

Psixologiya ixtisası

I kurs – Psixofiziologiya

II kurs – Məntiq

III kurs – Politologiya

TSPX ixtisası

I kurs – Pedaqogika

II kurs – İnkişaf və yaş psixologiyası

III kurs – Psixologiyanın tədrisi metodikası

17.06.2020-Cİ İL TARİXİNDƏ KEÇİRİLƏN 

TESTLƏR (düzgün cavab A variantı)

Bədən tərbiyəsi və idman ixtisası

I kurs – SİN nəzəriyyəsi və metodikası

II kurs – İdman nəzəriyyəsi və metodikası

III kurs – Bədən tərbiyəsi nəzəriyyəsi və metodikası

Fiziki tərbiyə və ÇQH ixtisası

I kurs – Fiziki tərbiyənin tədrisi metodikası

II kurs – Anatomiya

III kurs – Gənclərin çağrışaqədərki hazırlığının tədrisi metodikası

İbtidai sinif müəllimliyi ixtisası

I kurs – Nitq mədəniyyəti

II kurs – Ana dili-4

III kurs – Ana dilinin tədrisi metodikası

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə ixtisası

I kurs – Azərbaycan tarixi

II kurs –  Uşaq psixologiyası

III kurs – Məktəb təliminə hazırlığın əsasları

Musiqi müəllimliyi ixtisası

I kurs – Musiqi tarixi

Psixologiya ixtisası

I kurs – Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

II kurs – İnkişaf və yaş psixologiyası

III kurs – Sosiologiya

TSPX ixtisası

I kurs – Psixofiziologiya

II kurs – Sosial psixologiya

III kurs – Etnopsixologiya

TESTLƏR (qarışıq cavablar)

Bədən tərbiyəsi və idman 

I kurs

II kurs

III kurs

Fisiki tərbiyə

I kurs

II kurs

III kurs

İbtidai sinif müəllimliyi

I kurs

II kurs

III kurs

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə

I kurs

II kurs

III kurs

Musiqi müəllimliyi

I kurs

II kurs

Psixologiya

I kurs

II kurs

III kurs

TSPX

I kurs

II kurs

III kurs