“Sədlərlə qaçış” mövzusunda nümunəvi dərs keçirildi

Bədən tərbiyəsi və idman kafedrasının b/m Sədaqət Bəylərovanın “Məşqçilik” ixtisasında Atletikanın tədrisi metodikası fənnindən “Sədlərlə qaçış” mövzusunda nümunəvi dərsi keçirildi. Dərsdə dekan dos. Z.Hüseynzadə, monitorinq qrupunun sədri dos.A.Quliyev, dekan müavini İ.Haqverdiyev iştrak etmişdilər.