Category Archives: Elmi şura

Elmi şura

07.04.2022-ci il tarixində Pedaqoji fakültədə Elmi şura keçirilmişdir. Elmi Şurada aşağıdakı məsələlər müzakirə olunmuşdur:  Fakültədə tərbiyə işlərinin təşkili vəziyyəti – Tərbiyə işləri üzrə dekan müavini M.Rəhimova. “Azərbaycan müəllimi” qəzetinin 25 fevral 2022-ci il tarixində çap olunmuş elana əsasən Ümumi pedaqogika kafedrasında boş olan müdir vəzifəsini tutmaq üçün verilmiş ərizənin müzakirəsi (prof.Ş.T.Tağıyev) müzakirəsi. Müsabiqə ilə müəllim

Daha ətraflı

ELMİ ŞURA

15.03.2022-ci il tarixində Pedaqoji fakültədə Elmi şura keçirilmişdir. Elmi Şurada aşağıdakı məsələlər müzakirə olunmuşdur:  2021-2022-ci tədris ilinin payız imtahan sessiyasının yekunu və qarşıda duran vəzifələr – Fakültə dekanı. Akademik borcların ödənilməsinin təşkili – Tyutorlar. Cari məsələ.

Elmi şura

11.02.2022-ci il tarixində Pedaqoji fakültədə Elmi şura keçirilmişdir. Elmi Şurada aşağıdakı məsələlər müzakirə olunmuşdur:  Dövlət imtahanına düşən fənlərin təsdiqi – b/m İ.Haqverdiyev Müsabiqə üzrə müəllim seçkisi. Cari məsələ.

ELMİ ŞURA

04.02.2022-ci il tarixində Pedaqoji fakültədə Elmi şura keçirilmişdir. Elmi Şurada aşağıdakı məsələlər müzakirə olunmuşdur:  Fakültə Elmi Şurasının 2021/2022-ci tədris ilinin II yarsı üçün iş planının təsdiqi – Elmi katib. Fakültənin ixtisas auditoriyasına şəhid məzunlar: E.Abdullayevin və N.Atayevin adlarının verilməsi haqqında. Müsabiqə üzrə müəllim seçkisi – b/m İ.Haqverdiyev Cari məsələ.

Elmi şura

24.12.2021-ci il tarixində Pedaqoji fakültədə Elmi şura keçirilmişdir. Elmi Şurada aşağıdakı məsələlər müzakirə olunmuşdur:  Payız imtahan sessiyasına hazırlıq tədbirləri (dos.B.Apoyev). Buraxılış işlərinin icravəziyyəti (kaf.müdirləri). “Azərbaycan müəllimi” qəzetinin 12.11.2021-ci il tarixi №43 (8951) sayında dərc olunmuş elana əsasən kafedrada boş olan kafedra müdiri vəzifəsinə seçilməsi ilə əlaqədar daxil olmuş ərzələrin müzakirəsi. Cari məsələ.

Elmi şura

22 dekabr 2021-ci il tarixində Pedaqoji fakültədə Elmi şura keçirilmişdir. Elmi Şurada aşağıdakı məsələlər müzakirə olunmuşdur: Fakültənin ixtisas kfedralarında aparılan elmi-tədqiqat işlərinin icra vəziyyəti.- kafedra müdirləri. Fakültədə Psixologiya fənninin tədrisi vəziyyəti – TMŞ-nın sədri dos.Z.Bayramova. Müsbiqə üzrə müəllim seçkisi – b/m İ.Haqverdiyev Cari məsələ: Təhsil haqqı borcu ilə əlaqədar ÜOMQ-si 15.12.2021-ci ildə hesabat. Tələbələrə –

Daha ətraflı

Elmi şura

25 fevral 2020-ci il tarixində Pedaqoji fakültədə Elmi şura keçirilmişdir.  Elmi Şurada aşağıdakı məsələlər müzakirə olunmuşdur: Buraxılış işlərinin icra vəziyyəti – kafedra müdiri. Akademik borcların ödənilməsinin təşkili – Tyutorlar: S.Bağırova, R. Məmmədova, N.Kərimova. Dövlət imtahanı fənlərinin müzakirəsi və təsdiq – dekan müavini İ.Haqverdiyev. Müsabiqə üzrə müəllim seçkisi. – Elmi katib. Cari məsələ.

ELMİ ŞURA

12.02.2020-ci il tarixdə Pedaqoji fakültə Elmi Şurası keçirilmişdir. Elmi Şurada aşağıdakı məsələlər müzakirə olunmuşdur: 1.Tədris ilinin I yarısının yekunları və qarşıda duran vəzifələr.- Dos.B.F.Apoyev 2.Tədris ilinin II yarısı üçün həvəsləndirici təqaüdlərin təsdiqi. 3.Fakültə Elmi Şurasının 2019/2020-ci tədris ilinin II yarısı üçün iş planının təsdiqi. – Elmi katib. 4. Müsabiqə üzrə müəllim seçkisi. – b/m İ.Haqverdiyev. 5.

Daha ətraflı

Elmi şura

19.12.2019-cu il tarixdə Pedaqoji fakültə Elmi Şurası keçirilmişdir. Elmi Şurada aşağıdakı məsələlər müzakirə olunmuşdur:  Payız imtahan sessiyasının hazırlıq tədbirləri – dos.B.Apoyev. Buraxılış işlərinin icra vəziyyəti – Kafedra müdirləri. 2019-cu il üçün elmi-tədqiqat işlərinin yekunu – kafedra müdirləri. Müsabiqə üzrə müəllim seçkisi – B/m İ.Haqverdiyev. Cari məsələ.

elmi şura

20.11.2019-cu il tarixdə Pedaqoji fakültə Elmi Şurası keçirilmişdir. Elmi Şurada aşağıdakı məsələlər müzakirə olunmuşdur:  Fakültənin ixtisas kafedralarında aparılan elmi tədqiqat işlərinin icra vəziyyəti – kafedra müdirləri. Fakültədə rus dili fənninin tədrisi vəziyyəti – TMŞ-nın sədri dos. Z.Bayramova Müsabiqə üzrə müəllim seçkisi. – b/m İ.Haqverdiyev Cari məsələ: Ümumi pedaqogika kafedrasının dosenti B.F.Apoyev “Heydər Əliyev və Nizami

Daha ətraflı