elmi şura

20.11.2019-cu il tarixdə Pedaqoji fakültə Elmi Şurası keçirilmişdir. Elmi Şurada aşağıdakı məsələlər müzakirə olunmuşdur: 

  1. Fakültənin ixtisas kafedralarında aparılan elmi tədqiqat işlərinin icra vəziyyəti – kafedra müdirləri.
  2. Fakültədə rus dili fənninin tədrisi vəziyyəti – TMŞ-nın sədri dos. Z.Bayramova
  3. Müsabiqə üzrə müəllim seçkisi. – b/m İ.Haqverdiyev
  4. Cari məsələ: Ümumi pedaqogika kafedrasının dosenti B.F.Apoyev “Heydər Əliyev və Nizami Gəncəvi” monoqrafiyasının çapa təqdim edilməsi.