ELMİ ŞURA

12.02.2020-ci il tarixdə Pedaqoji fakültə Elmi Şurası keçirilmişdir. Elmi Şurada aşağıdakı məsələlər müzakirə olunmuşdur:

1.Tədris ilinin I yarısının yekunları və qarşıda duran vəzifələr.- Dos.B.F.Apoyev

2.Tədris ilinin II yarısı üçün həvəsləndirici təqaüdlərin təsdiqi.

3.Fakültə Elmi Şurasının 2019/2020-ci tədris ilinin II yarısı üçün iş planının təsdiqi. – Elmi katib.

4. Müsabiqə üzrə müəllim seçkisi. – b/m İ.Haqverdiyev.

5. Cari məsələ.