Elmi şura

22 dekabr 2021-ci il tarixində Pedaqoji fakültədə Elmi şura keçirilmişdir. Elmi Şurada aşağıdakı məsələlər müzakirə olunmuşdur:

  1. Fakültənin ixtisas kfedralarında aparılan elmi-tədqiqat işlərinin icra vəziyyəti.- kafedra müdirləri.
  2. Fakültədə Psixologiya fənninin tədrisi vəziyyəti – TMŞ-nın sədri dos.Z.Bayramova.
  3. Müsbiqə üzrə müəllim seçkisi – b/m İ.Haqverdiyev
  4. Cari məsələ: Təhsil haqqı borcu ilə əlaqədar ÜOMQ-si 15.12.2021-ci ildə hesabat. Tələbələrə – Yarəhmədova Nigar Rasim qızı, Həmidova Adilə Aqil qızına diplom verilməsi haqqında.
  5. Akkreditasiyaya aid iradlrın aradan qaldırılması vəziyyəti.