Pedaqoji fakültənin tələbələri Məhsəti Gəncəvi muzeyində ekskursiyada