“Psixoanalizdə hipnoz və təlqin problemləri” mövzusunda açıq dərs keçirildi

25.11.2022-ci il tarixində Psixologiya kafedrasının baş müəllimi Pərvanə MəmmədovanınTSPX III kursunda Psixoanaliz fənninin “Psixoanalizdə hipnoz və fərqin problemləri” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Dərsdə dekan müavini İ.Haqverdiyev, Psixologiya kafedrasının müdüri dos.Z.Cavadova, dos.Z.Nəsrullayeva, b/m İ.Məmmədov, b/m A.Babayeva, müəl. H.Verdiyeva, b/lab S.Qurbanova iştak etdilər.