Tədris prosesinə nəzarət

Tədris prosesinə nəzarət, əmək intizamını və açıq dərslərə nəzarət etmək üçün yaradılan komissiya fakültəmizdə dərslərdə iştirak edirlər. Komissiyanın məsul şəxsləri dos. Asif Cavadov və fakültə dekanı dos. Zaur Hüseynzadə dərs prosesinin gedişini izləmişlər.