ELMİ ŞURA

14 oktyabr 2022-ci il tarixində Pedaqoji fakültədə Elmi şura keçirilmişdir. Elmi Şurada aşağıdakı məsələlər müzakirə olunmuşdur:  

  1. Buraxılış işi və magistr dissertasiya mövzularının təsdiqi. (dos.Z.Hüseynzadə, kafedra müdirləri)
  2. Akademik borcların ödənilməsi vəziyyəti. (dekan müavini İ.Haqverdiyev)
  3. Fakültə TMŞ-nin hesabatı. Yeni tərkibin seçilməsi. (TMŞ sədri Z.Bayramova)
  4. Musabiqə üzrə müəllim seçkisi.
  5. Cari məsələ: Kafedralarda hazırlanan proqramların müzakirəsi.